จิตเวชศาสตร์ (กุมภาพันธ์ 2020)

การศึกษาแบบรวมของประสิทธิภาพการรักษาทางพันธุกรรมและ epigenetic biomarker risperidone ในผู้ป่วยโรคจิตเภทจีนฮั่น

การศึกษาแบบรวมของประสิทธิภาพการรักษาทางพันธุกรรมและ epigenetic biomarker risperidone ในผู้ป่วยโรคจิตเภทจีนฮั่น

อาสาสมัคร biomarkers พันธุศาสตร์ บทคัดย่อ ทุกวันนี้ risperidone เป็นยารักษาโรคจิตที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในการรักษาและบำรุงรักษาในผู้ป่วยโรคจิตเภท อย่างไรก็ตามได้รับผลกระทบบางส่วนจากปัจจัยทางพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในผลการรักษาในหมู่ผู้ป่วย ในการศึกษานี้เรามีวัตถุประสงค์เพื่อตีความความแตกต่างระหว่างผู้ตอบที่ดีและไม่ดีที่รับการรักษาด้วย risperidone ทั้งในระดับพันธุกรรมและ epigenetic ในผู้ป่วยชาวจีนแผ่นดินใหญ่ 288 คน เราคัดเลือกกลุ่มเหอหนานรวมถึงผู้ป่วย 98 รายเป็นกลุ่มการค้นพบครั้งแรกและยืนยันผลการศึกษาของเราในกลุ่มคนเซี่ยงไฮ้ ในการศึกษาทางพันธุกรรมเราพบ 10 p

อายุพ่อและพัฒนาการของอาการออทิสติกในลูกหลานของหนู

อายุพ่อและพัฒนาการของอาการออทิสติกในลูกหลานของหนู

อาสาสมัคร ออทิสติกสเปกตรัมผิดปกติ พันธุศาสตร์โรค ปัจจัยเสี่ยง บทคัดย่อ อายุพ่อขั้นสูง (APA) ก่อให้เกิดความเสี่ยงของความผิดปกติของคลื่นความถี่ออทิสติก (ASDs) ในเด็ก ในการศึกษานี้เราใช้แบบจำลองเมาส์เพื่อตรวจสอบผลกระทบของ APA ในลักษณะพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการออทิสติก (นั่นคือการขาดดุลทางสังคมความบกพร่องในการสื่อสารและพฤติกรรมแบบแผน / ซ้ำซาก) นอกจากนี้เรายังตรวจสอบว่ามีการส่งผลกระทบดังกล่าวไปหลายชั่วอายุคนหรือไม่ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้เพศชายอายุ 15 เดือน (APA) และ 4 เดือน (กลุ่มควบคุม) ได้รับการอบรมกับผู้หญิงอายุ 4 เดือนและมีผลลูก (F1) และลูกหลาน (F2; ที่พ่อแม่อายุ 4 เดือนตั้งครรภ์) เป็น ทด

ความผิดปกติทางพฤติกรรมในเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการลดความสมบูรณ์ของโครงสร้างของคอร์ปัส callosum อิสระจากความผิดปกติของ comorbid และการสัมผัสกับการกระทำผิด

ความผิดปกติทางพฤติกรรมในเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการลดความสมบูรณ์ของโครงสร้างของคอร์ปัส callosum อิสระจากความผิดปกติของ comorbid และการสัมผัสกับการกระทำผิด

อาสาสมัคร biomarkers ประสาท จิตวิทยา บทคัดย่อ ฟีโนไทป์ของพฤติกรรมและความผิดปกติทางพันธุกรรม (CD) แตกต่างกันในเพศชายและเพศหญิง มีรายงานความผิดปกติของความสมบูรณ์ของสสารสีขาวในผู้ชายที่มีซีดีและบุคลิกภาพต่อต้านสังคม (ASPD) ไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องความสมบูรณ์ของสสารสีขาวในเพศหญิงพร้อมแผ่นซีดี การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่ามีความผิดปกติของสสารสีขาวอยู่ในกลุ่มหญิงสาวที่แสดงแผ่นซีดีก่อนอายุ 15 ปีหรือไม่และความผิดปกตินั้นไม่ขึ้นอยู่กับความผิดปกติหลายอย่างของโรคคอร์โบด ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสารสีขาว ผู้หญิงสามกลุ่มอายุเฉลี่ย 24 ปีถูกสแกนโดยใช้ภาพการแพร่กระจายเทนเซอร์และเปรียบเทียบ: 28 กับซีดี

สารยับยั้ง ErbB ช่วยแก้ไขความบกพร่องทางพฤติกรรมของแบบจำลองสัตว์สำหรับผู้ป่วยโรคจิตเภท: ความหมายของการกระทำโดปามีน - มอดูเลชัน

สารยับยั้ง ErbB ช่วยแก้ไขความบกพร่องทางพฤติกรรมของแบบจำลองสัตว์สำหรับผู้ป่วยโรคจิตเภท: ความหมายของการกระทำโดปามีน - มอดูเลชัน

อาสาสมัคร แบบจำลองโรคสัตว์ เภสัชวิทยาคลินิก โรคจิตเภท บทคัดย่อ แกนด์สำหรับผู้รับ ErbB รวมถึงปัจจัยการเจริญเติบโตของผิวหนัง (EGF) และ neuregulin-1 มีกิจกรรม neurotrophic ในเซลล์ประสาท dopaminergic midbrain และมีส่วนเกี่ยวข้องในพยาธิสรีรวิทยาของโรคจิตเภท แม้ว่า ErbB kinase inhibitors ameliorate พฤติกรรมขาดดุลของแบบจำลองโรคจิตเภทที่จัดตั้งขึ้นโดย hionocampal lesioning ของ pups หนูหนู, การกระทำ antipsychotic ของ ErbB kinase inhibitors และการใช้งานทั่วไปกับรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่โดดเด่นอย่างเต็มที่ โดยใช้แบบจำลองสัตว์ที่แตกต่างกันที่นี่เราตรวจสอบว่า ErbB kinase inhibitors ช่วยฟื้นฟูเอนโดฟีโนไทป์เชิงพฤติ

การตอบสนองต่อจิตบำบัดในความผิดปกติทางบุคลิกภาพเส้นเขตแดนและสถานะเมทิลเลชันของยีน BDNF

การตอบสนองต่อจิตบำบัดในความผิดปกติทางบุคลิกภาพเส้นเขตแดนและสถานะเมทิลเลชันของยีน BDNF

บทคัดย่อ การลดลงของการแสดงออกของยีน neurotrophic ( BDNF ) ที่ มาจากสมอง พร้อมกับการเพิ่มเมทิลเลชั่นที่สอดคล้องกันที่โปรโมเตอร์เฉพาะนั้นมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ที่เครียดในวัยเด็กและอาจอธิบายได้ในภายหลัง เราวัดเปอร์เซ็นต์ของเมทิลเลชั่นที่ BDNF CpG exons I และ IV รวมถึงระดับโปรตีน BDNF ในพลาสมาในอาสาสมัคร 115 คนที่มีความผิดปกติของบุคลิกภาพเส้นเขตแดน (BPD) และ 52 ตัวควบคุม วิชา BPD จะเข้ารับการบำบัดพฤติกรรมวิภาษ (I-DBT) เป็นเวลา 4 สัปดาห์ BDNF สถานะ methylation และระดับโปรตีนได้รับการประเมินอีกครั้งในตอนท้ายของการรักษา อาสาสมัครที่มีความดันโลหิตสูงมีสถานะเมทิลเลชันสูงกว่าใน CpG ทั้งสองภูมิภาคอย่

การคืนค่าผลกระทบของอุออกซิซินต่อความพึงพอใจของใบหน้าในออทิซึม

การคืนค่าผลกระทบของอุออกซิซินต่อความพึงพอใจของใบหน้าในออทิซึม

อาสาสมัคร พฤติกรรมมนุษย์ บทคัดย่อ การตั้งค่าความตั้งใจลดลงสำหรับใบหน้าและอาการของความวิตกกังวลทางสังคมเป็นเรื่องธรรมดาในความผิดปกติของคลื่นความถี่ออทิสติก (ASDs) Neuropeptide oxytocin จะกระตุ้นการทำงานของ Anxiolytic และช่วยเพิ่มการมองตาการรับรู้อารมณ์ใบหน้าและความสัมพันธ์ของระบบประสาทของการประมวลผลใบหน้าใน ASD ที่นี่เราตรวจสอบว่ายาออกซิโตซินขนาดเดียวเพิ่มความสนใจใบหน้าใน ASD ในฐานะคำถามรองเราได้สำรวจอิทธิพลของความวิตกกังวลทางสังคมต่อผลกระทบเหล่านี้ เราทดสอบผลกระทบของอุซโตซินต่อใบหน้าที่เป็นกลางเมื่อเปรียบเทียบกับบ้านในตัวอย่างของบุคคลออทิสติก 29 คนและผู้เข้าร่วมควบคุม 30 คนโดยใช้กระบวนทัศน์ดอทโ

Cerebrospinal Aβ11-x และ 17-x เป็นตัวชี้วัดความบกพร่องทางสติปัญญาและการแบ่งชั้นของผู้ป่วยในโรคอัลไซเมอร์

Cerebrospinal Aβ11-x และ 17-x เป็นตัวชี้วัดความบกพร่องทางสติปัญญาและการแบ่งชั้นของผู้ป่วยในโรคอัลไซเมอร์

อาสาสมัคร โรคอัลไซเมอร์ biomarkers พยาธิวิทยา บทคัดย่อ ในงานปัจจุบันความเข้มข้นของเปปไทด์Aβ11-x และAβ17-x (x = 40 หรือ 42) ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมกันของ prec-amyloid precursor โปรตีน (AβPP) โดย secret '/ αหรือα / γ-secretases ตามลำดับได้รับการประเมินในตัวอย่างน้ำไขสันหลัง (CSF) จากผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ (AD) หรือความบกพร่องทางสติปัญญาน้อย (MCI) การตรวจสอบชุดมัลติเพล็กซ์เฉพาะถูกสร้างขึ้นโดยใช้แอนติบอดี anti-40 และ anti-42 monoclonal ใหม่ (mAbs) สำหรับการจับเปปไทด์ A-N ที่ถูกตัดทอนและต่อต้าน -11 หรือต่อต้าน -17 mAbs สำหรับการตรวจจับ ประเมินความจำเพาะความไวและการทำซ้ำของชุดตรวจดังกล่าวโดยใช้เปปไทด

โพรไฟล์การแสดงออกของยีนเลือดรอบนอกที่เชื่อมโยงกับระดับ monoamine metabolite ในน้ำไขสันหลัง

โพรไฟล์การแสดงออกของยีนเลือดรอบนอกที่เชื่อมโยงกับระดับ monoamine metabolite ในน้ำไขสันหลัง

อาสาสมัคร จีโนมเปรียบเทียบ ประสาทวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล บทคัดย่อ อุปสรรคเลือดและสมองแยกเลือดหมุนเวียนจากระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) ขอบเขตของสิ่งกีดขวางนี้ไม่เป็นที่เข้าใจอย่างสมบูรณ์ซึ่งจำกัดความสามารถของเราในการวัดค่าทางชีวภาพจากอุปกรณ์ต่อพ่วงไปยังฟีโนไทป์ส่วนกลาง ยกตัวอย่างเช่นไม่ทราบว่าระดับการแสดงออกของยีนในเลือดรอบข้างนั้นสะท้อนถึงการเผาผลาญของระบบประสาทส่วนกลาง ในการศึกษานี้เราจะตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างระดับกลางของโมโนเมอร์เมตาโบไลต์และการแสดงออกของยีนเลือดครบส่วนเพื่อทำความเข้าใจการเชื่อมต่อระหว่างระบบต่อพ่วงและระบบประสาทส่วนกลาง ด้วยเหตุนี้เราจึงมีความสัมพันธ์กับเมตาโบไลต์โมโนโมนที่สำ

ผลของปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมในระยะแรกที่มีต่อภาวะซึมเศร้าต่อการแสดงออกของ serotonin transporter และโปรไฟล์ของ methylation

ผลของปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมในระยะแรกที่มีต่อภาวะซึมเศร้าต่อการแสดงออกของ serotonin transporter และโปรไฟล์ของ methylation

อาสาสมัคร ที่ลุ่ม epigenetics ปัจจัยเสี่ยง ผู้ขนส่งในระบบประสาท บทคัดย่อ serotonin transporter (SERT) polymorphic ที่เชื่อมโยงยีนบริเวณ (5-HTTLPR) มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมการเชื่อมโยงระหว่างความเครียดในชีวิตและภาวะซึมเศร้า อย่างไรก็ตามวิถีทางโมเลกุลของยีน - สิ่งแวดล้อม (GxE) นั้นไม่เป็นที่รู้จัก การปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องในโปรไฟล์การแสดงออกของยีน SERT ซึ่งอาจเป็นสื่อกลางโดยการปรับเปลี่ยน epigenetic เป็นความสัมพันธ์ที่พบบ่อยของภาวะซึมเศร้าและอาจเป็นสื่อกลางสมมุติของการมีปฏิสัมพันธ์ GxE ที่นี่เรามีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลกระทบร่วมของ 5-HTTLPR และรายงานความทุกข์ยากทางสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองตลอ

การขาดกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนในระหว่างการพัฒนาระบบประสาทในหนูทดลองจำลองภาวะ prodromal ของโรคจิตเภทผ่านการเปลี่ยนแปลง epigenetic ในยีนที่รับนิวเคลียร์

การขาดกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนในระหว่างการพัฒนาระบบประสาทในหนูทดลองจำลองภาวะ prodromal ของโรคจิตเภทผ่านการเปลี่ยนแปลง epigenetic ในยีนที่รับนิวเคลียร์

อาสาสมัคร ประสาท โรคจิตเภท บทคัดย่อ ความเสี่ยงของโรคจิตเภทจะเพิ่มขึ้นในลูกที่แม่ประสบภาวะทุพโภชนาการในระหว่างตั้งครรภ์ กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Polyunsaturated fatty acid หรือ PUFAs) เป็นส่วนประกอบของอาหารที่มีความสำคัญต่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างและการทำงานของเซลล์ประสาทและการขาด PUFA นั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคจิตเภท ที่นี่เราแสดงให้เห็นว่าการอดอาหารและการตั้งครรภ์หลังคลอดของ PUFAs สองชนิด ได้แก่ กรด arachidonic (AA) และ docosahexaenoic acid (DHA) - ฟีโนไทป์ที่เหมือนโรคจิตเภทที่ได้รับการรับรองในวัยเด็กที่เป็นผู้ใหญ่ ในกลุ่มเมาส์ที่ปราศจาก PUFA เราสังเกตแรงจูงใจที่ลดลงและความไวที่สูงขึ้นของยาหลอนประสา

เซรั่ม kynurenic กรดลดลงในอารมณ์ความรู้สึก

เซรั่ม kynurenic กรดลดลงในอารมณ์ความรู้สึก

อาสาสมัคร ที่ลุ่ม พฤติกรรมมนุษย์ บทคัดย่อ กลุ่มย่อยของบุคคลที่มีความผิดปกติของอารมณ์และโรคจิตแสดงหลักฐานของการอักเสบที่นำไปสู่การเปิดใช้งานของเส้นทาง kynurenine และการผลิตที่เพิ่มขึ้นของ metabolites neuroactive Kynurenine อาการซึมเศร้าถูกตั้งสมมติฐานว่ามีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับความไม่สมดุลในทางเดิน kynurenine โดยเพิ่มการเผาผลาญอาหารลง 3-hydroxykynurenine (3HK) สาขาของทางเดินที่นำไปสู่ระดับที่เพิ่มขึ้นของสารพิษในเซลล์ประสาท quinolinic (QA) ซึ่งเป็น putative N - methyl- d - แยก (NMDA) ตัวรับตัวเอก ในทางตรงกันข้ามโรคจิตเภทและโรคจิตนั้นตั้งสมมติฐานว่าเกิดขึ้นจากการเผาผลาญที่เพิ่มขึ้นของ NMDA rece

ผลของการกระตุ้นสมองส่วนลึกในการยับยั้งพรีพัลส์ในโรคที่ครอบงำ

ผลของการกระตุ้นสมองส่วนลึกในการยับยั้งพรีพัลส์ในโรคที่ครอบงำ

อาสาสมัคร สรีรวิทยา ความผิดปกติทางจิตเวช จิตวิทยา บทคัดย่อ เนื่องจากอัตราการตอบสนองที่สูงการกระตุ้นสมองส่วนลึก (DBS) ของบริเวณหน้าท้องส่วนล่างได้รับการอนุมัติสำหรับความผิดปกติของการรักษาด้วยการทนไฟครอบงำ (TR-OCD) ปัญหาพื้นฐานหลายประการเกี่ยวกับ DBS สำหรับ tr-OCD ยังไม่เข้าใจโดยเฉพาะกลไกการออกฤทธิ์และต้นกำเนิดของผลข้างเคียง เราวัดการยับยั้ง prepulse (PPI) ในผู้ป่วย OCD ที่ทนต่อการรักษาด้วย DBS ของนิวเคลียส accumbens (NAcc) และการควบคุมแบบจับคู่ เนื่องจากมีการใช้ PPI ในการศึกษา DBS สัตว์มันจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิจัยการแปล ผู้ป่วยแปดคนที่ได้รับ DBS, ผู้ป่วยแปดคนที่ได้รับการรักษาด้วยยาและแปดคน

โรคจิตเภทและการกีดกันพื้นที่ใกล้เคียง

โรคจิตเภทและการกีดกันพื้นที่ใกล้เคียง

อาสาสมัคร เครื่องหมายทำนาย โรคจิตเภท Sariaslan และคณะ 1 พบว่าความเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรคจิตเภททำนายการกีดกันพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งพวกเขาตีความว่าเป็นหลักฐานต่อสาเหตุสิ่งแวดล้อมสำหรับสมาคมนี้ อย่างไรก็ตามการค้นพบของพวกเขาสอดคล้องกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างโรคจิตเภทและการกีดกันทางสังคมในภายหลัง ความชุกของโรคจิตเภทเป็นอย่างยิ่งที่มีลวดลายทางสังคมสูงขึ้นในส่วนที่ถูกตัดสิทธิ์ของสังคม คำอธิบายหนึ่งที่เป็นไปได้สำหรับสิ่งนี้คือการที่สภาพจิตใจแย่ลงส่งผลให้ตำแหน่งทางสังคมลดลง อีกประการหนึ่งคือตำแหน่งทางสังคมเป็นปัจจัยร่วมสำหรับความเจ็บป่วยทางจิต (สาเหตุทางสังคม) Sariaslan และคณะ 1 ใช้คะแนนความเสี่ยง

หลักฐานเชิงพฤติกรรมและระบบประสาทสำหรับการเรียนรู้นิสัยในผู้ป่วยติดสุรา

หลักฐานเชิงพฤติกรรมและระบบประสาทสำหรับการเรียนรู้นิสัยในผู้ป่วยติดสุรา

อาสาสมัคร ติดยาเสพติด การถ่ายภาพสมอง การทำให้เคยชิน บทคัดย่อ การพึ่งพาสารเสพติดมีลักษณะโดยการใช้ยาเสพติดซึ่งต้องทำแม้จะมีผลกระทบด้านลบ การวิจัยสัตว์แสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลพื้นฐานระหว่างการควบคุมเป้าหมายและการกระทำที่เป็นนิสัยกับการใช้ยาเรื้อรัง อย่างไรก็ตามความไม่สมดุลนี้และกลไก neurophysiological ที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการศึกษาทดลองในผู้เสพยาเสพติดของมนุษย์ จุดมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสมดุลระหว่างการเรียนรู้แบบมุ่งเป้าหมายและอิงนิสัยและความสัมพันธ์ของระบบประสาทในผู้ป่วยติดสุรา (AD) ผู้ป่วย AD 31 รายและอายุ 19 ปีเพศและการศึกษาที่เข้าคู่กับการควบคุมสุขภาพ

ประวัติทางการแพทย์ของฝาแฝดที่ไม่ลงรอยกันและสาเหตุสิ่งแวดล้อมของออทิสติก

ประวัติทางการแพทย์ของฝาแฝดที่ไม่ลงรอยกันและสาเหตุสิ่งแวดล้อมของออทิสติก

อาสาสมัคร ออทิสติกสเปกตรัมผิดปกติ พันธุศาสตร์คลินิก เครื่องหมายการวินิจฉัย พฤติกรรมมนุษย์ บทคัดย่อ การมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมของโรคออทิซึมสเปกตรัม (ASD) และเนื้อหาข้อมูลสำหรับการวินิจฉัยสภาพยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ทางการแพทย์ในระยะแรกกับ ASD รวมถึงลักษณะออทิสติกในฝาแฝดเพื่อทดสอบสมมติฐานของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สะสมต่อความเสี่ยงของโรค ASD คู่แฝด 80 monozygotic (MZ) (รวมถึงตัวอย่างที่หายากของคู่แฝดที่ไม่ลงรอยกัน 13 คู่สำหรับคลินิก ASD) และคู่แฝด 46 dizygotic (DZ) ที่มีลักษณะออทิสติกที่แตกต่างกันถูกตรวจสอบความแตกต่างภายในคู่ในเหต

การเกิดขึ้นของการขาดพฤติกรรมทางสังคมกิจกรรม corticolimbic ทื่อและพฤติกรรมเหมือนภาวะซึมเศร้าผู้ใหญ่ในรูปแบบหนูของการกระทำผิดของแม่

การเกิดขึ้นของการขาดพฤติกรรมทางสังคมกิจกรรม corticolimbic ทื่อและพฤติกรรมเหมือนภาวะซึมเศร้าผู้ใหญ่ในรูปแบบหนูของการกระทำผิดของแม่

อาสาสมัคร ประสาท บทคัดย่อ พฤติกรรมทางสังคมที่กระจัดกระจายเป็นอาการหลักของความผิดปกติทางจิตเวชและพัฒนาการทางระบบประสาท ความผิดปกติจำนวนมากเหล่านี้มาจากประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของทารกรวมถึงการกระทำผิดและการใช้ในทางที่ผิดซึ่งส่งผลเสียต่อการพัฒนาของ amygdala แม้ว่าการเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมทางสังคมที่บกพร่อง, การทำงานของอะไมก์ดาลาที่ผิดปกติและพฤติกรรมคล้ายซึมเศร้าหลังจากการเผชิญกับความทุกข์ยากครั้งแรกในมนุษย์และสัตว์จำลอง, การเกิดขึ้นของการขาดดุลทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เราใช้แบบจำลองหนูตามธรรมชาติของการกระทำผิดของแม่ในช่วงเวลาอ่อนไหวหลังคลอดวันที่ 8-12 (PN8–12) ซึ่งก่อให้เกิดการขาดดุ

การกระตุ้นภูมิคุ้มกันของมารดาก่อนคลอดทำให้เกิดความแตกต่างของ epigenetic ในสมองหนูวัยรุ่น

การกระตุ้นภูมิคุ้มกันของมารดาก่อนคลอดทำให้เกิดความแตกต่างของ epigenetic ในสมองหนูวัยรุ่น

อาสาสมัคร Epigenetics และพฤติกรรม Epigenetics ในระบบประสาท พันธุศาสตร์ ประสาท บทความนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 บทคัดย่อ กระบวนการ epigenetic เช่น DNA methylation มีส่วนเกี่ยวข้องในพยาธิสรีรวิทยาของความผิดปกติของพัฒนาการทางระบบประสาทรวมถึงโรคจิตเภทและออทิสติก การเปลี่ยนแปลงของ Epigenetic สามารถเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสทางสิ่งแวดล้อมเช่นการอักเสบ ที่นี่เราทดสอบสมมติฐานที่ว่าการอักเสบก่อนคลอดซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นที่ยอมรับสำหรับผู้ป่วยโรคจิตเภทและสภาวะทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้อง, เปลี่ยนแปลง DNA methylation ในบริเวณสมองที่สำคัญซึ่งเชื่อมโยงกับโรคจิตเภทคือ dopamine rich striatum และศูน

การขาดการมีเพศสัมพันธ์คอร์ติโค - ลิมบิกในโรคอารมณ์แปรปรวนและโรคจิตเภทในระหว่างการควบคุมอารมณ์

การขาดการมีเพศสัมพันธ์คอร์ติโค - ลิมบิกในโรคอารมณ์แปรปรวนและโรคจิตเภทในระหว่างการควบคุมอารมณ์

อาสาสมัคร ต่อมทอนซิล โรคสองขั้ว สรีรวิทยาของเส้นประสาท โรคจิตเภท บทคัดย่อ โรค Bipolar (BD) และโรคจิตเภท (Sz) แบ่งปันความผิดปกติในระบบสมองยับยั้ง prefrontal ยังแสดงรูปแบบที่แตกต่างของการรบกวนทางอารมณ์ เรามีวัตถุประสงค์ที่จะแยกแยะความผิดปกติเหล่านี้บนพื้นฐานของการเปิดใช้งานที่แตกต่างกันในเส้นทางคอร์ติโก - ลิมบิกในระหว่างการควบคุมอารมณ์โดยสมัครใจ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น DSM-IV Sz (12) หรือ BD-I (13) และผู้เข้าร่วมการควบคุมสุขภาพ (HC) 15 คนได้ปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์อย่างเป็นที่ยอมรับในขณะที่ถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก ภารกิจต้องการให้ผู้เข้าร่วมยกระดับหรือลดระดับอารมณ์โดยสมัครใจในขณะที่ด

ผลระยะยาวของการได้รับฟลูอ๊อกซิตินเรื้อรังต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับ myelination ในหนูหนูฮิปโปแคมปัส

ผลระยะยาวของการได้รับฟลูอ๊อกซิตินเรื้อรังต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับ myelination ในหนูหนูฮิปโปแคมปัส

อาสาสมัคร การแสดงออกของยีน ฮิบโป pharmacogenomics ความผิดปกติทางจิตเวช บทความต้นฉบับได้รับการตีพิมพ์เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 แก้ไขเป็น: จิตเวชศาสตร์การแปล (2015) 5 , e642; ดอย: 10.1038 / tp.2015.145; เผยแพร่ออนไลน์ 22 กันยายน 2558 ในบทความที่ตีพิมพ์ชื่อของผู้เขียนหนึ่งคนคือ JL Pawluski ถูกละไว้ รายชื่อผู้แต่งที่สมบูรณ์และความร่วมมือของ JL Pawluski อยู่ด้านล่าง: Y Kroeze, D Peeters, F Boulle, JL Pawluski 1 , DLA van den Hove, H va

การยับยั้งการพัฒนาของ miR-137 ที่เกี่ยวข้องกับอาการจิตเภทเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันเซนเซอร์ใน zebrafish

การยับยั้งการพัฒนาของ miR-137 ที่เกี่ยวข้องกับอาการจิตเภทเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันเซนเซอร์ใน zebrafish

อาสาสมัคร ประสาทวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล โรคจิตเภท บทคัดย่อ microRNA ที่ควบคุมโดยการพัฒนาระบบประสาท miR-137 มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในฐานะที่เป็นความเสี่ยงสำหรับผู้ป่วยโรคจิตเภทในการศึกษาของสมาคมจีโนมไวด์ล่าสุดที่ประสานงานโดยสมาคมจีโนมจิตเวช (PGC) โมเลกุลนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีในสัตว์มีกระดูกสันหลังทำให้สามารถตรวจสอบการทำงานของมันในการพัฒนาเซบีฟริชได้ เราใช้ระบบรุ่นนี้เพื่อให้ได้การแสดงออกที่เหนือกว่าและการปราบปราม miR-137 ทั้งแบบชั่วคราวและเสถียรผ่านการแปลงพันธุ์ ในขณะที่ miR-137 แสดงออกมากเกินไปไม่เกี่ยวข้องกับฟีโนไทป์เฉพาะที่สังเกตได้, downregulation โดย antisense morpholino และ / หรือ

การเปลี่ยนแปลงอารมณ์และความตื่นเต้นง่ายของเซลล์ประสาทในหนูที่ขาด KCTD12 ซึ่งเป็นหน่วยย่อยเสริมของตัวรับ GABAB ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางอารมณ์

การเปลี่ยนแปลงอารมณ์และความตื่นเต้นง่ายของเซลล์ประสาทในหนูที่ขาด KCTD12 ซึ่งเป็นหน่วยย่อยเสริมของตัวรับ GABAB ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางอารมณ์

อาสาสมัคร ประสาทวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล บทคัดย่อ Gamma-aminobutyric acid (GABA) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทยับยั้งที่สำคัญในสมองเป็นพื้นฐานของการทำงานของสมองและมีส่วนเกี่ยวข้องในพยาธิสรีรวิทยาของความผิดปกติของ neuropsychiatric หลาย GABA เปิดใช้งานตัวรับ GABA B ซึ่งประกอบไปด้วย GABA B1 และ GABA B2 หน่วยย่อยหลักรวมถึงหน่วย KCTD8, 12, 12b และ 16 หน่วยย่อย ยีน KCTD12 มีความสัมพันธ์กับโรคสองขั้ว, โรคซึมเศร้าและโรคจิตเภท ที่นี่เราเปรียบเทียบ Kctd12 null mutant ( Kctd12 - / - ) และ heterozygous ( Kctd12 +/− ) กับ wild-type (WT) หนู littermate เพื่อตรวจสอบว่าการขาดหรือลดการแสดงออกของ KCTD12 นำไปสู่ฟีโนไทป์ที

หนู db / db ที่เป็นโรคเบาหวานแสดงระบบประสาทส่วนกลางและการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลรอบนอกตามที่เห็นในความผิดปกติของระบบประสาท

หนู db / db ที่เป็นโรคเบาหวานแสดงระบบประสาทส่วนกลางและการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลรอบนอกตามที่เห็นในความผิดปกติของระบบประสาท

อาสาสมัคร โรคเบาหวาน ประสาทวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล การวิเคราะห์โปรตีน ความผิดปกติทางจิตเวช บทคัดย่อ เมาส์ db / db เป็นรุ่นพรีคลินิกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิจัยโรคเบาหวาน การศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่าหนูเหล่านี้ยังแสดงลักษณะของโรคจิตและพฤติกรรมเหมือนซึมเศร้าที่เห็นในความผิดปกติทางจิตเวชบางอย่าง ที่นี่เราได้ทำการทดสอบมัลติเพล็กซ์อิมมูโนแอสเซย์และการวัดปริมาณโครมาโตกราฟฟีแบบของเหลวสำหรับพลาสมาและสมองจาก ฐานข้อมูล db / db และหนูควบคุมเพื่อระบุเส้นทางที่เปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผิดปกติเหล่านี้ นี่คือการศึกษาครั้งแรกที่ดำเนินการสร้างโปรไฟล์ของ proteome สมองในรูปแบบนี้ พลาสม่าจากหนู d

การศึกษานำร่องเกี่ยวกับคนทั่วไปและความจำเพาะของตัวแปรจำนวนสำเนาในโรคจิตเภทและโรคสองขั้ว

การศึกษานำร่องเกี่ยวกับคนทั่วไปและความจำเพาะของตัวแปรจำนวนสำเนาในโรคจิตเภทและโรคสองขั้ว

อาสาสมัคร โรคสองขั้ว โรคจิตเภท บทคัดย่อ โรคจิตเภท (SZ) และโรค bipolar (BD) เป็นที่รู้จักกันเพื่อแบ่งปันความเสี่ยงทางพันธุกรรม ในงานนี้เราทำการสแกนจีโนมทั้งหมดเพื่อระบุความแปรปรวนและความผิดปกติจำนวนสำเนาเฉพาะ (CNVs) สำหรับความผิดปกติทั้งสองนี้ ฐานข้อมูลของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ (dbGaP) ใช้สำหรับการค้นพบข้อมูลซึ่งได้มาจากผู้ป่วย 2416 SZ, 592 BD ผู้ป่วยและ 2393 การควบคุมของบรรพบุรุษยุโรปเช่นเดียวกับผู้ป่วย 998 SZ, 121 BD ผู้ป่วยและบรรพบุรุษ 822 แอฟริกา PennCNV และ Birdsuite ตรวจพบ CNV ที่มีความเชื่อมั่นสูงซึ่งรวมอยู่ในภูมิภาค CNV (CNVRs) และเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของสายพันธุ์จีโนมเพื่อยืนยัน จากนั้นจ

พลาสมา DYRK1A เป็นปัจจัยเสี่ยงใหม่สำหรับโรคอัลไซเมอร์

พลาสมา DYRK1A เป็นปัจจัยเสี่ยงใหม่สำหรับโรคอัลไซเมอร์

อาสาสมัคร โรคอัลไซเมอร์ เครื่องหมายการวินิจฉัย บทคัดย่อ เพื่อตรวจสอบว่าการมีส่วนร่วมที่ชัดเจนของ DYRK1A ในพยาธิวิทยาโรคอัลไซเมอร์ (AD) ทำให้มันกลายเป็นไบโอมาร์คเกอร์สำหรับการวินิจฉัยหรือไม่เราจึงพัฒนาวิธีการหาปริมาณ DYRK1A ในพลาสมาโดย immunoblot ในเมาส์จำลองพันธุ์ที่มีปริมาณยีนต่าง ๆ ของ Dyrk1a การแสดงออกของโปรตีน จากนั้นเราวัดระดับ DYRK1A ในพลาสมาในผู้ป่วย 26 รายที่มี AD ที่ได้รับการยืนยันทางชีววิทยาและการควบคุม 25 (การลบภาพ amyloid ที่มีอยู่ใน 13) ตรวจพบ DYRK1A ในสมองหนูพันธุ์และตัวอย่างพลาสมาและระดับสัมพัทธ์ของ DYRK1A มีความสัมพันธ์กับหมายเลขสำเนายีน ในพลาสมาจากผู้ป่วย AD ระดับ DYRK1A ลดลงอย

การเปลี่ยนแปลงของสสารสีขาวในโครงสร้างจุลภาคที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองที่ไม่เหมาะสมต่อความเครียดในหนู

การเปลี่ยนแปลงของสสารสีขาวในโครงสร้างจุลภาคที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองที่ไม่เหมาะสมต่อความเครียดในหนู

อาสาสมัคร Epigenetics และ Plasticity สรีรวิทยา บทคัดย่อ ในสังคมปัจจุบันทุกคนต้องเผชิญกับสิ่งเร้าที่เครียดด้วยความหนาแน่นและระยะเวลาที่แตกต่างกัน การเปิดรับสิ่งนี้สามารถเป็นตัวกระตุ้นสำคัญในความเจ็บป่วยทางจิตหลายอย่างที่มีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิต แต่อาสาสมัครบางคนไม่ตอบสนองอย่างเท่าเทียมกันต่อสิ่งกระตุ้นเดียวกันและบางคนสามารถปรับตัวเข้ากับพวกเขาได้ดีขึ้นเพื่อชะลอการโจมตีของผลกระทบด้านลบ ลักษณะเฉพาะของระบบประสาทของการปรับตัวนี้อาจจำเป็นต่อการเข้าใจพลวัตที่แท้จริงของความเครียดรวมถึงออกแบบวิธีการใหม่ ๆ เพื่อลดผลที่ตามมา ในงานปัจจุบันเราใช้การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กขั้นสูงของเอ็ ฟวีวีในอดี

กลไกการสร้างกรด - ด่างและกลไกทางเคมีบำบัดในโรคตื่นตระหนก: การปรับปรุงการแปล

กลไกการสร้างกรด - ด่างและกลไกทางเคมีบำบัดในโรคตื่นตระหนก: การปรับปรุงการแปล

อาสาสมัคร ความผิดปกติทางจิตเวช บทคัดย่อ โรคตื่นตระหนก (PD), โรควิตกกังวลที่ซับซ้อนที่โดดเด่นด้วยการโจมตีเสียขวัญซ้ำแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตเวชที่เข้าใจได้ไม่ดีซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยที่สำคัญและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของความพยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามเมื่อเร็ว ๆ นี้การศึกษาเรื่องการกระตุ้นระบบประสาทและตื่นตระหนกทำให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับพยาธิสภาพของปรากฏการณ์ความตื่นตระหนกและได้เริ่มอธิบายกลไกประสาทที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจรองรับการโจมตีเสียขวัญ ในเรื่องนี้หลักฐานที่สะสมแสดงให้เห็นว่าภาวะเลือดเป็นกรดอาจเป็นปัจจัยร่วมในการเหนี่ยวนำของความตื่นตระหนก การศึกษาที่ท

การเชื่อมโยงโครงสร้างสสารสีขาวผิดปกติในผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติครอบงำ

การเชื่อมโยงโครงสร้างสสารสีขาวผิดปกติในผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติครอบงำ

อาสาสมัคร ประสาท บทคัดย่อ Obsessive-compulsive disorder (OCD) เป็นโรคทางจิตเวชที่มีความซับซ้อนและรุนแรงซึ่งไม่เข้าใจการเกิดโรคอย่างสมบูรณ์ การศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสารขาว (WM) ในผู้ใหญ่ที่มี OCD แต่ผลลัพธ์นั้นไม่สอดคล้องกัน การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการตรวจสอบโครงสร้าง WM ในผู้ป่วย OCD โดยมีสมมติฐานว่าเครือข่ายสมองขนาดใหญ่อาจถูกรบกวนใน OCD สแกนผู้ป่วย OCD จำนวน 24 รายและการควบคุมสุขภาพ 23 คน (HCs) ด้วยภาพการกระจายเทนเซอร์ สถิติพื้นที่เชิงพื้นที่ (TBSS) ใช้เพื่อตรวจหาความแตกต่างของสมองทั้งหมดในผู้ป่วย OCD และ HCs ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการจำแนกลักษณะทางเดินของเส้นใยหลังการพัฒนาระห

การใช้ยารักษาโรคจิตรุ่นที่สอง, risperidone และการเพิ่มน้ำหนักทุติยภูมินั้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของลำไส้ในเด็ก

การใช้ยารักษาโรคจิตรุ่นที่สอง, risperidone และการเพิ่มน้ำหนักทุติยภูมินั้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของลำไส้ในเด็ก

อาสาสมัคร โรคสองขั้ว จีโนมเปรียบเทียบ บทคัดย่อ ยารักษาโรคจิตที่ผิดปกติ risperidone (RSP) มักจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มของน้ำหนักและผลข้างเคียงของ cardiometabolic กลไกสำหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เหล่านี้เข้าใจได้ยากและมีปัจจัยหลายประการในสาเหตุ ในแง่ของหลักฐานการเติบโตที่บ่งบอกถึงจุลินทรีย์ในลำไส้ในการควบคุมพลังงานของโฮสต์และในการเผาผลาญอาหาร xenobiotic เราตั้งสมมติฐานว่าการรักษา RSP จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในลำไส้ microbiome ในเด็กและวัยรุ่น ดังนั้นผลกระทบของเรื้อรัง (> 12 เดือน) และการใช้ระยะสั้นของ RSP ต่อ microbiome ในลำไส้ของผู้ป่วยชายที่มีอาการทางจิตเวชในเด็กได้รับการตรวจสอบในการออกแบ

การพัฒนาแบบทดสอบชีวโมเลกุลโมเลกุลเพื่อระบุโรคจิตเภทก่อนเริ่มมีอาการของโรค

การพัฒนาแบบทดสอบชีวโมเลกุลโมเลกุลเพื่อระบุโรคจิตเภทก่อนเริ่มมีอาการของโรค

อาสาสมัคร เครื่องหมายการวินิจฉัย ประสาทวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล เครื่องหมายทำนาย โรคจิตเภท บทคัดย่อ ความพยายามในการวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เปลี่ยนไปสู่การวินิจฉัยทางจิตเวชและการพยากรณ์โรคของบุคคลก่อนที่จะเริ่มมีอาการของโรค เราอธิบายการพัฒนาแบบทดสอบไบโอมาร์คเกอร์เซรุ่มเพื่อระบุตัวบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการพัฒนาโรคจิตเภทโดยใช้การวิเคราะห์การทำโปรไฟล์แบบหลายทางอิมมูโนแอสเซย์ของตัวอย่างซีรั่ม 957 ตัวอย่าง ขั้นแรกเราทำการวิเคราะห์เมตาดาต้าของกลุ่มผู้ป่วยจิตเภทไร้เดียงสาที่เริ่มมีอาการ 127 คนแรกจาก 127 คนและกลุ่มควบคุม 204 คน โดยใช้การหดตัวแบบสัมบูรณ์และการเลือกผู้ดำเนินการอย่างน้อยที่สุดเราได้จำแนกแผง

ฮีสตามีน H3 ตัวรับ thioperamide ปฏิปักษ์ช่วยจังหวะ circadian และฟังก์ชั่นหน่วยความจำในพาร์กินสันทดลอง

ฮีสตามีน H3 ตัวรับ thioperamide ปฏิปักษ์ช่วยจังหวะ circadian และฟังก์ชั่นหน่วยความจำในพาร์กินสันทดลอง

อาสาสมัคร ฮิบโป ความผิดปกติทางจิตเวช บทคัดย่อ โรคพาร์คินสัน (PD) เป็นความผิดปกติของระบบประสาทที่พบได้บ่อยโดยมีความผิดปกติของมอเตอร์และอาการต่าง ๆ ที่ไม่ใช่มอเตอร์รวมถึงความผิดปกติของการนอนหลับและความบกพร่องทางสติปัญญาและอารมณ์ ในการศึกษานี้เราใช้แบบจำลองเมาส์ของ PD โดยใช้ 6-hydroxydopamine (6-OHDA) เพื่อตรวจสอบผลของ thioperamide ซึ่งเป็นปรปักษ์ฮีสตามีตัวรับ H3 บนกิจกรรม circadian การจดจำหน่วยความจำและความวิตกกังวล รอยโรค 6-OHDA ในระดับทวิภาคีบางส่วนของ striatum จะลดกิจกรรมของมอเตอร์ในระหว่างรอบการใช้งานของรอบ 24 ชั่วโมง นอกจากนี้รอยโรคจะขัดขวางจังหวะการเต้นของหัวใจที่อยู่ภายในซึ่งสังเกตได้เมื่อ

การเปลี่ยนแปลง neuroinflammatory น้ำตกกรด arachidonic และ synaptic markers ในสมองโรคอัลไซเมอร์ postmortem สมองเสื่อม

การเปลี่ยนแปลง neuroinflammatory น้ำตกกรด arachidonic และ synaptic markers ในสมองโรคอัลไซเมอร์ postmortem สมองเสื่อม

อาสาสมัคร โรคอัลไซเมอร์ biomarkers บทความนี้ถูกถอนออกเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2017 บทคัดย่อ โรคอัลไซเมอร์ (AD) เป็นความผิดปกติของระบบประสาทที่ก้าวหน้าเป็นสาเหตุหลักของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ การศึกษาภาพรังสีเอ็กซ์เรย์โพซิตรอนฉายรังสีโพซิตรอนล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการเผาผลาญกรด arachidonic สมอง (AA) upregulated ในผู้ป่วย AD นอกจากนี้รูปแบบเมาส์ของ AD แสดงการเพิ่มขึ้นของการปล่อย AA-cytosolic phospholipase A 2 (cPLA 2 ) ในสมองและการลดลงของกิจกรรม cPLA 2 ช่วย ลดการขาดดุลทางปัญญา การสังเกตเหล่านี้ทำให้เราตั้งสมมติฐานว่ามีการควบคุมเครื่องหมาย AA cascade และ neuroinflammatory ในสมองของผู้ป่วย AD เพื่อทดส

ไบโอมาร์คเกอร์ที่แสดงออกทางยีนของการตอบสนองต่อการรักษา citalopram ในโรคซึมเศร้าที่สำคัญ

ไบโอมาร์คเกอร์ที่แสดงออกทางยีนของการตอบสนองต่อการรักษา citalopram ในโรคซึมเศร้าที่สำคัญ

อาสาสมัคร biomarkers ที่ลุ่ม การบำบัดด้วยยา การแสดงออกของยีน บทคัดย่อ มีความแปรปรวนอย่างมีนัยสำคัญในผลการรักษาด้วยยากล่อมประสาทด้วย ∼ 30-40% ของผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า (MDD) ที่ไม่ได้นำเสนอด้วยการตอบสนองที่เพียงพอแม้หลังจากการทดลองหลายครั้ง ในการระบุตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่มีศักยภาพของการตอบสนองเราได้ศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีนรอบนอกของการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยากล่อมประสาทใน MDD เราใช้สิ่งนี้โดยใช้ Affymetrix HG-U133 Plus2 microarrays ในตัวอย่างเลือดจากบุคคลที่ไม่ได้รับการรักษาด้วย MDD ( N = 63) ที่ตรวจสอบที่คลินิกผู้ป่วยนอกชุมชนก่อนและหลังการรักษา 8 สัปดาห์ด้วย citalopram และใช้แบบจำลองการถดถอ

การเขียนโปรแกรมเฉพาะของอัลลีลของ Npy และผลกระทบของ epigenetic ของการออกกำลังกายในรูปแบบทางพันธุกรรมของภาวะซึมเศร้า

การเขียนโปรแกรมเฉพาะของอัลลีลของ Npy และผลกระทบของ epigenetic ของการออกกำลังกายในรูปแบบทางพันธุกรรมของภาวะซึมเศร้า

อาสาสมัคร ที่ลุ่ม epigenetics ความแปรปรวนทางพันธุกรรม บทคัดย่อ Neuropeptide Y (NPY) มีส่วนเกี่ยวข้องในภาวะซึมเศร้าการประมวลผลทางอารมณ์และการตอบสนองต่อความเครียด ส่วนหนึ่งของหลักฐานนี้มาจากการศึกษา polymorphism (SNP) ของมนุษย์เดี่ยวนิวคลีโอไทด์ ในการศึกษาปัจจุบันเรารายงานว่า SNP ในโปรโมเตอร์หนู Npy (C / T; rs105431668) มีผลต่อ การ ถอดความ ในหลอดทดลอง และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างดีเอ็นเอและโปรตีน การศึกษาจีโนไทป์แสดงให้เห็นว่า C-allele ของ rs105431668 มีอยู่ในแบบจำลองทางพันธุกรรมของภาวะซึมเศร้า (Flinders sensitive line; FSL) ในขณะที่ T-allele ของ SNP มีอยู่ในการควบคุมของมัน (สายต้านทาน Flinders; FRL)

การวิเคราะห์การแสดงออกในแบบจำลองโรคจิตหนูระบุยีนนวนิยายที่ได้รับการตรวจสอบในตัวอย่างขนาดใหญ่ - การควบคุมโรคจิตเภท

การวิเคราะห์การแสดงออกในแบบจำลองโรคจิตหนูระบุยีนนวนิยายที่ได้รับการตรวจสอบในตัวอย่างขนาดใหญ่ - การควบคุมโรคจิตเภท

อาสาสมัคร จีโนมเปรียบเทียบ โรคจิตเภท บทคัดย่อ คู่อริของ N-methyl-D-aspartate (NMDA) - กลูตาเมตชนิดตัวรับทำให้เกิดอาการทางจิตในบุคคลที่มีสุขภาพดีและอาการอาการจิตเภทรุนแรงในผู้ป่วย ในการศึกษานี้เราได้สร้างแบบจำลองสัตว์ของตัวรับ NMDA hypofunction โดยการรักษาหนูเรื้อรังด้วยขนาดที่ต่ำของ NMDA ตัวรับศัตรู MK-801 ต่อจากนั้นเราทำการศึกษาการแสดงออกและระบุยีน 20 ยีนที่แสดงการแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงในสมองของหนูเหล่านี้เมื่อเทียบกับสัตว์ที่ไม่ได้รับการรักษา จากนั้นเราสำรวจว่า orthologs มนุษย์ของยีนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับโรคจิตเภทในการศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มอาการจิตเภทที่ใหญ่ที่สุดที่เผยแพร่จนถึงปัจจุบันและพบ

ความสัมพันธ์ระหว่าง cannabinoid สมอง 1 ความพร้อมรับ 1 และดัชนีมวลกายในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการบริโภคอาหารและวิชาที่มีสุขภาพ: การศึกษา PET [18F] MK-9470

ความสัมพันธ์ระหว่าง cannabinoid สมอง 1 ความพร้อมรับ 1 และดัชนีมวลกายในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการบริโภคอาหารและวิชาที่มีสุขภาพ: การศึกษา PET [18F] MK-9470

อาสาสมัคร ประสาท ความผิดปกติทางจิตเวช บทคัดย่อ ถึงแม้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนที่ดี แต่กลไกที่เป็นพื้นฐานของพฤติกรรมการกินที่ไม่เป็นระเบียบและการควบคุมน้ำหนักตัวยังคงไม่เพียงพอ หลักฐานพรีคลินิกที่น่าสนใจยืนยันบทบาทที่สำคัญของระบบ endocannabinoid (ECS) ในการควบคุมความอยากอาหารและการรับประทานอาหาร อย่างไรก็ตามจากหลักฐานของมนุษย์ ในร่างกาย เกี่ยวกับการทำงานของ ECS ในวงจรสมองที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาหารและความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวไม่เพียงพอทั้งในด้านสุขภาพและโรค ที่นี่เราวัดความพร้อมใช้งาน cannabinoid 1 receptor (CB 1 R) โดยใช้โพซิตรอนเล็ดลอดออกมา (PET) ด้วย [ 18 F] MK-9470 ในผู้ป่

การตรวจสอบทรานส์วินิจฉัยของโรควิตกกังวลและผลกระทบของเกณฑ์การยกเว้นหลายในการศึกษาผลทางคลินิกในโรควิตกกังวล

การตรวจสอบทรานส์วินิจฉัยของโรควิตกกังวลและผลกระทบของเกณฑ์การยกเว้นหลายในการศึกษาผลทางคลินิกในโรควิตกกังวล

อาสาสมัคร ความผิดปกติทางจิตเวช บทคัดย่อ ความผิดปกติของความวิตกกังวลเป็นอย่างมาก comorbid ซึ่งกันและกันและกับความผิดปกติท ในขณะที่สาขาของเราดำเนินไปเรามีโอกาสที่จะทำการศึกษาการออกแบบการรักษาที่พิจารณาอาการป่วยเหล่านี้ ในการทบทวนมุมมองนี้เรามีความชุกของความวิตกกังวลหลายโรคร่วมกันโดยการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจระดับชาติอีกครั้งจากนั้นทำการค้นหา PubMed ภาษาอังกฤษของการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบของเกณฑ์การยกเว้นในข้อมูลผลการรักษา ในข้อมูลความชุก 60% ของผู้ที่มีความวิตกกังวลมีการวินิจฉัยโรควิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้าอย่างน้อยหนึ่งอย่างเพิ่มเติม เนื่องจากเกณฑ์การยกเว้นที่ใช้กันทั่วไปของเรามุ่งเน้นไปที่การวิ

ความเสี่ยง CACNA1C อัลลีล rs1006737 เกี่ยวข้องกับการทำให้ผอมบาง prefrontal cortical thinning ในโรค Bipolar I

ความเสี่ยง CACNA1C อัลลีล rs1006737 เกี่ยวข้องกับการทำให้ผอมบาง prefrontal cortical thinning ในโรค Bipolar I

อาสาสมัคร เครื่องหมายทำนาย บทคัดย่อ ช่องแคลเซียมควบคุมการไหลเข้าของไอออนแคลเซียมเข้าสู่เซลล์และมีส่วนร่วมในการทำงานของเซลล์ที่หลากหลาย ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน CACNA1C rs1006737 อัลลีลมีความสัมพันธ์อย่างมากกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับโรค bipolar (BD) และด้วยการปรับสัณฐานวิทยาของสมอง เยื่อหุ้มสมอง prefrontal อยู่ตรงกลาง (mPFC) มีความสัมพันธ์กันอย่างกว้างขวางกับการควบคุมอารมณ์ใน BD แต่บทบาทของ polymorphism CACNA1C นี้ใน mPFC สัณฐานวิทยาและอายุสมองยังไม่ได้รับการอธิบาย หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ euthymic BD ประเภทที่ฉันถูก genotyped สำหรับ CACNA1C rs1006737 และได้รับ 3 T สามมิติโครงสร้างการถ่ายภาพด

การยับยั้ง BACE1 โดยสูตรลิเธียมลิเธียม NP03 ช่วยลดการสูญเสียความทรงจำและระยะเริ่มต้น amyloid neuropathology

การยับยั้ง BACE1 โดยสูตรลิเธียมลิเธียม NP03 ช่วยลดการสูญเสียความทรงจำและระยะเริ่มต้น amyloid neuropathology

อาสาสมัคร ประสาทวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล เภสัชวิทยา บทคัดย่อ ลิเธียมเป็นการบำบัดบรรทัดแรกสำหรับโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วและเพิ่งได้รับการแสดงให้เห็นว่ามีผลป้องกันในประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ (AD) อย่างไรก็ตามกลไกที่มีพื้นฐานการป้องกันนี้นั้นเข้าใจได้ไม่ดีดังนั้นจึง จำกัด การประยุกต์ใช้การรักษาที่เป็นไปได้ในโฆษณา ยิ่งไปกว่านั้นสูตรลิเธียมทั่วไปมีหน้าต่างการรักษาที่แคบและเกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ผลข้างเคียงที่รุนแรง ที่นี่เราประเมินสูตร microdose แบบใหม่ของลิเธียมรหัส NP03 ในรูปแบบหนูที่โดดเด่นเป็นอย่างดีของพยาธิสภาพอะไมลอยด์ที่มีลักษณะคล้าย AD สูตรนี้ช่วยให้การจัดส่งลิเธียม microdose

ไอโซฟอร์มของยีนขนย้ายเส้นประสาทกลูตาเมต, SLC1A1 / EAAC1, การปรับการดูดซึมกลูตาเมตในเชิงลบ: ความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติที่ครอบงำ - บีบบังคับ

ไอโซฟอร์มของยีนขนย้ายเส้นประสาทกลูตาเมต, SLC1A1 / EAAC1, การปรับการดูดซึมกลูตาเมตในเชิงลบ: ความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติที่ครอบงำ - บีบบังคับ

อาสาสมัคร การส่งสัญญาณของเซลล์ พันธุศาสตร์โรค ความผิดปกติทางจิตเวช บทคัดย่อ ยีน SLC1A1 ซึ่งเข้ารหัสการส่งผ่านเส้นประสาทกลูตาเมต EAAC1 มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในโรคที่ครอบงำ (OCD) ในการศึกษาทางพันธุกรรม นอกจากนี้การศึกษา neuroimaging ชีวเคมีและคลินิกสนับสนุนบทบาทสำหรับความผิดปกติของกลูตาแมทเทอริกใน OCD แม้ว่า SLC1A1 เป็นยีนที่ดีเยี่ยมสำหรับ OCD แต่ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับการควบคุมในระดับจีโนม ที่นี่เรารายงานการระบุและคุณสมบัติของสามทางเลือก SLC1A1 / EAAC1 mRNAs: การบันทึกที่ได้มาจากผู้ก่อการภายในเรียกว่า P2 เพื่อแยกความแตกต่างจากการบันทึกที่สร้างขึ้นโดยผู้สนับสนุนหลัก (P1) และสอง mRNA ที่ท

การส่งสัญญาณ Glia และเซลล์ภูมิคุ้มกันในโรค Bipolar: ข้อมูลเชิงลึกจาก neuropharmacology และการถ่ายภาพระดับโมเลกุลเพื่อการประยุกต์ใช้ทางคลินิก

การส่งสัญญาณ Glia และเซลล์ภูมิคุ้มกันในโรค Bipolar: ข้อมูลเชิงลึกจาก neuropharmacology และการถ่ายภาพระดับโมเลกุลเพื่อการประยุกต์ใช้ทางคลินิก

อาสาสมัคร โรคสองขั้ว การส่งสัญญาณของเซลล์ เซลล์ภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติ microglia บทคัดย่อ โรคอารมณ์แปรปรวน (BD) เป็นโรคทางจิตที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมอย่างรุนแรงซึ่งเกิดจากความผันผวนของอารมณ์การนอนหลับพลังงานและการทำงานของผู้บริหาร การศึกษาทางเภสัชวิทยาของสารยับยั้งการเลือกเก็บ serotonin แบบเลือกได้และระบบ monoamine ช่วยให้เราเข้าใจภาวะซึมเศร้าแบบสองขั้วทางคลินิก อารมณ์คงตัวเช่นลิเธียมและกรด valproic การรักษาบรรทัดแรกสำหรับความคลั่งไคล้สองขั้วและภาวะซึมเศร้ายับยั้ง glycogen synthase kinase-3 เบต้า (GSK-3β) และควบคุมทางเดิน Wnt การตรวจสอบเมื่อเร็ว ๆ นี้ชี้ให้เห็นว่า microglia ซึ่งเป็นเซลล์ภูมิคุ้มก

การทดสอบทางพันธุกรรมในความผิดปกติทางจิตเวชที่สำคัญ - การบูรณาการเวชศาสตร์โมเลกุลกับจิตเวชคลินิก - ทำไมมันจึงยาก?

การทดสอบทางพันธุกรรมในความผิดปกติทางจิตเวชที่สำคัญ - การบูรณาการเวชศาสตร์โมเลกุลกับจิตเวชคลินิก - ทำไมมันจึงยาก?

อาสาสมัคร เครื่องหมายการวินิจฉัย ความผิดปกติทางจิตเวช บทคัดย่อ ด้วยการกำเนิดของยุคโพสต์จีโนมเทคโนโลยีใหม่สร้างความเป็นไปได้พิเศษสำหรับการวินิจฉัยและการบำบัดส่วนบุคคลเปลี่ยนยาในปัจจุบัน กระดาษทั้งสองนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นแหล่งข้อมูลแบบบูรณาการของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและในอนาคตเพื่อเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช วิธีการที่เลือกจะถูกนำเสนอโดยเริ่มจากเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน (การจัดลำดับยุคหน้า (NGS) และไมโครเรย์) ตามด้วยตัวเลือกที่ใหม่กว่า (ฟีโนไทป์ย้อนกลับ) ต่อไปเราจะอธิบายแนวคิดเก่าในแสงใหม่ (เอนโดฟีโนไทป์) จากนั้นมาพร้อมกับวิธีการที่ซับซ้อนและซับซ้อน

การวิเคราะห์ถอดเทปของเยื่อหุ้มสมองเผยให้เห็นชุดของยีนที่ลดลงในออทิสติกและโรคจิตเภท

การวิเคราะห์ถอดเทปของเยื่อหุ้มสมองเผยให้เห็นชุดของยีนที่ลดลงในออทิสติกและโรคจิตเภท

อาสาสมัคร ฟังก์ชั่น ประสาท บทคัดย่อ ออทิซึม (AUT), โรคจิตเภท (SCZ) และโรค bipolar (BPD) เป็นสามเงื่อนไข neuropsychiatric พันธุกรรมสูง มีการรายงานความคล้ายคลึงกันทางคลินิกและการทับซ้อนทางพันธุกรรมระหว่างความผิดปกติทั้งสาม อย่างไรก็ตามสาเหตุและผลกระทบต่อเนื่องของการทับซ้อนนี้ยังคงเข้าใจยาก โดยการวิเคราะห์ข้อมูลลำดับอาร์เอ็นเอ transcriptomic ที่สร้างขึ้นจากเนื้อเยื่อสมองเยื่อหุ้มสมองหลังการชันสูตรจาก AUT, SCZ, BPD และวิชาควบคุมเราได้เริ่มที่จะอธิบายขอบเขตของการแสดงออกของยีนที่ทับซ้อนกันระหว่างความผิดปกติเหล่านี้ เรารายงานว่า Transcriptomes AUT และ SCZ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ ( P <0.001) ใ

การเปิดรับ CO2 เป็นแบบจำลองการทดลองข้ามสายพันธุ์เพื่อการแปล

การเปิดรับ CO2 เป็นแบบจำลองการทดลองข้ามสายพันธุ์เพื่อการแปล

อาสาสมัคร ประสาท สรีรวิทยา บทคัดย่อ เกณฑ์การวินิจฉัยปัจจุบันของคู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิตกำลังถูกท้าทายโดยความหลากหลายและความซ้ำซ้อนของอาการของโรคทางจิตเวช ดังนั้นกรอบของการจำแนกตามสาเหตุมากขึ้นจึงถูกริเริ่มโดยสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นโครงการเกณฑ์โดเมนงานวิจัย ชีววิทยาพื้นฐานของความผิดปกติทางจิตเวชของมนุษย์มักจะศึกษาในรูปแบบหนู อย่างไรก็ตามความแตกต่างในการวัดผลลัพธ์ขัดขวางการแปลความรู้ ที่นี่เรามีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแบบจำลองความหวาดกลัวการแปลโดยใช้การกระตุ้นเดียวกันและโดยการเปรียบเทียบปริมาณการวัดผลลัพธ์เดียวกันในหนูหนูวิชามนุษย์ที่มีสุขภาพและผู้ป่วยโร

การเพิ่มขึ้นของ Il6 นั้นเกี่ยวข้องกับการให้กำเนิดทางชีวภาพของ Let-7 ที่ถูกรบกวนในรูปแบบทางพันธุกรรมของภาวะซึมเศร้า

การเพิ่มขึ้นของ Il6 นั้นเกี่ยวข้องกับการให้กำเนิดทางชีวภาพของ Let-7 ที่ถูกรบกวนในรูปแบบทางพันธุกรรมของภาวะซึมเศร้า

อาสาสมัคร เครื่องหมายการวินิจฉัย Epigenetics และพฤติกรรม ประสาทวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล บทคัดย่อ proinflammatory cytokine IL-6 มีส่วนเกี่ยวข้องในภาวะซึมเศร้า; อย่างไรก็ตามกลไกยังคงเข้าใจยาก MicroRNAs (miRNAs) เป็น RNA ที่ไม่มีการเข้ารหัสขนาดเล็กที่ยับยั้งการแสดงออกของยีนหลังการถอดรหัส แนะนำให้ตระกูล MiRNA ที่อันตรายถึงตาย (7-let-7) มีส่วนร่วมในกระบวนการอักเสบและแสดงให้เห็นว่า IL-6 เป็นหนึ่งในเป้าหมายของมัน ในการศึกษาปัจจุบันเรารายงานระดับความสูงของ Il6 ในเยื่อหุ้มสมอง prefrontal (PFC) ของแบบจำลองทางพันธุกรรมของภาวะซึมเศร้าหนูสายพันธุ์ Flinders Sensitive Line (FSL) เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม Flind

ศักยภาพเชิงแปลของเยื่อบุจมูกในการศึกษาอาการป่วยทางระบบประสาท

ศักยภาพเชิงแปลของเยื่อบุจมูกในการศึกษาอาการป่วยทางระบบประสาท

อาสาสมัคร biomarkers ประสาทวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล ความผิดปกติทางจิตเวช เซลล์ต้นกำเนิด บทคัดย่อ The olfactory mucosa (OM) เป็นแหล่งที่มาของเนื้อเยื่อประสาทแบบใหม่ที่สามารถหาได้จากมนุษย์ที่มีชีวิตและทำให้เกิดโอกาสในการศึกษาความเจ็บป่วยทางจิต สามารถใช้เนื้อเยื่อ OM ได้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อ ex vivo OM หรือเซลล์ประสาทที่ได้จาก หลอดทดลอง OM เพื่อสำรวจพารามิเตอร์ที่ประเมินได้ยากในสมองของผู้ป่วยที่มีโรคทางจิต เนื่องจากเนื้อเยื่อของ OM นั้นแตกต่างจากเนื้อเยื่อสมองจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประสาทของ OM เพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่ค้นพบในเนื้อเยื่อเหล่านี้กับสมองรวมทั้งออกแบบและตีความ ex vivo หรือ

ผลกระทบของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนรับโดปามีน D2 ต่อความพร้อมใช้งานของตัวรับ D2 / 3: C957T เป็นปัจจัยสำคัญใน putamen และ ventral striatum

ผลกระทบของความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนรับโดปามีน D2 ต่อความพร้อมใช้งานของตัวรับ D2 / 3: C957T เป็นปัจจัยสำคัญใน putamen และ ventral striatum

อาสาสมัคร ประสาทวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล บทคัดย่อ ฟังก์ชั่นโดพามีนมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางในภาวะทางประสาทหลายอย่างซึ่งเชื่อกันว่ามีพื้นฐานทางพันธุกรรม แม้ว่าการศึกษาเอกซเรย์ปล่อยโพซิตรอน (PET) สองสามชิ้นได้ตรวจสอบผลกระทบของ single-nucleotide polymorphisms (SNPs) ในยีน dopamine D2 receptor ( DRD2 ) ต่อการมีอยู่ของตัวรับ D2 / 3 (ความเป็นไปได้ที่มีศักยภาพ, ND ND ) จำกัด ด้วยขนาดตัวอย่างเล็ก ๆ ยิ่งไปกว่านั้น SNP ที่ศึกษามากที่สุดใน D2 / 3 BP ND (Taq1A) ไม่ได้อยู่ในยีน DRD2 นั้นเองซึ่งชี้ให้เห็นว่าการเชื่อมโยงกับ SNP DRD2 อื่นอาจอธิบายผลการค้นพบ PET ก่อนหน้านี้ ที่นี่ในการศึกษาทางพันธุกรรม PET

สัตว์ที่บรรจบกันและหลักฐานของมนุษย์ชี้ให้เห็นว่าแอคติอิน / ยับยั้งการมีส่วนร่วมในการตอบสนองต่อยากล่อมประสาท

สัตว์ที่บรรจบกันและหลักฐานของมนุษย์ชี้ให้เห็นว่าแอคติอิน / ยับยั้งการมีส่วนร่วมในการตอบสนองต่อยากล่อมประสาท

อาสาสมัคร การส่งสัญญาณของเซลล์ ที่ลุ่ม การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม Pharmacogenetics บทคัดย่อ แม้จะมีความต้องการแจ่มแจ้งสำหรับการปรับปรุงวิธีการรักษาในภาวะซึมเศร้า แต่ความพยายามในการพัฒนายาแก้ซึมเศร้าแนวความคิดใหม่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ที่นี่เรานำเสนอวิธีการแปลที่รวมผลลัพธ์จากการทดลองในสัตว์ปราศจากสมมติฐานกับข้อมูลจากการศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในภาวะซึมเศร้า การเปรียบเทียบยีนที่ควบคุมโดยการรักษา paroxetine เรื้อรังในฮิปโปแคมปัสของหนูกับยีนที่แสดงความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญในนามกับการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยากล่อมประสาทในการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์สองครั้งทางเดินแอคตินเป็นเพียง เราตรวจสอบก

พืชที่ได้จากฟลาโวนอล (-) epicatechin ช่วยลดความวิตกกังวลเมื่ออยู่ในระดับเดียวกับ hippocampal monoamine และ BDNF ที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่มีผลต่อการแยกแบบแผนในหนู

พืชที่ได้จากฟลาโวนอล (-) epicatechin ช่วยลดความวิตกกังวลเมื่ออยู่ในระดับเดียวกับ hippocampal monoamine และ BDNF ที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่มีผลต่อการแยกแบบแผนในหนู

อาสาสมัคร ฮิบโป บทคัดย่อ ฟลาโวนอลที่พบในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเช่นโกโก้และชาเขียวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและชีวเคมีในฮิบโปแคมปัสซึ่งเป็นพื้นที่สมองที่สำคัญสำหรับอารมณ์และความรู้ความเข้าใจ ที่นี่เราประเมินผลลัพธ์ของการบริโภคฟลาโวนอล (-) epicatechin (4 มก. ต่อวันในน้ำ) ทุกวันโดยผู้ใหญ่เพศชาย C57BL / 6 หนูต่อการวัดความวิตกกังวลในเขาวงกตบวกและเขาวงกต (EPM) นอกจากนี้การแยกรูปแบบความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสิ่งเร้าที่มีระยะห่างใกล้เคียงกันซึ่งพิจารณาว่าเป็นสื่อกลางโดยฮิพโพแคมปัสเดนทัส gyrus (DG) ได้รับการทดสอบโดยใช้หน้าจอสัมผัส ในการตรวจสอบกลไกที่ (-) epicatechin อาจออกฤทธิ์ผลข้างเคียงห

ความสัมพันธ์ระหว่างจีโนมที่มีนัยสำคัญระหว่างมิติ 'การลบล้างอารมณ์ผิดปกติ' ในโรค bipolar และความแปรปรวนทางพันธุกรรมในโครโมโซม 3q26.1

ความสัมพันธ์ระหว่างจีโนมที่มีนัยสำคัญระหว่างมิติ 'การลบล้างอารมณ์ผิดปกติ' ในโรค bipolar และความแปรปรวนทางพันธุกรรมในโครโมโซม 3q26.1

อาสาสมัคร โรคสองขั้ว ความแปรปรวนทางพันธุกรรม การศึกษาความสัมพันธ์ของจีโนมกว้าง บทคัดย่อ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าขนาดอาการทางคลินิกอาจมีประโยชน์มากกว่าในการวิเคราะห์พันธุศาสตร์ของโรค bipolar (BD) กว่าแบบจำลองการวินิจฉัยมาตรฐาน จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาใด ๆ ที่นำแนวคิดนี้ไปใช้กับข้อมูลจากการศึกษาความสัมพันธ์ของจีโนม (GWAS) เราทำการวิเคราะห์ GWAS ของมิติของปัจจัยในผู้ป่วย BD ที่มีความโดดเด่นทางคลินิก 927 คนจากบรรพบุรุษเยอรมัน Rs9875793 ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาค intergenic ของ 3q26.1 และในบริเวณใกล้เคียงของครอบครัวผู้ให้บริการตัวละลาย 2 (การขนส่งกลูโคสที่อำนวยความสะดวก) ยีนสมาชิก 2 ( SLC2A2 ) มีความส

Anhedonia ที่เกิดความเครียดนั้นเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตมากเกินไปของเซลล์ประสาทที่มีหนามปานกลางของนิวเคลียส accumbens

Anhedonia ที่เกิดความเครียดนั้นเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตมากเกินไปของเซลล์ประสาทที่มีหนามปานกลางของนิวเคลียส accumbens

อาสาสมัคร ที่ลุ่ม การบำบัดด้วยยา อาการทางระบบประสาท สรีรวิทยาของเส้นประสาท บทคัดย่อ มีหลักฐานสะสมว่านิวเคลียส accumbens (NAc) มีบทบาทสำคัญในพยาธิสรีรวิทยาของภาวะซึมเศร้า เนื่องจาก NAc เป็นองค์ประกอบสำคัญในวงจรประสาทของรางวัลมันได้รับการตั้งสมมติฐานว่า Anhedonia ซึ่งเป็นอาการหลักของภาวะซึมเศร้าอาจจะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของพื้นที่สมองนี้ สัณฐานวิทยาของเซลล์ประสาทและการแสดงออกของโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกถูกตรวจสอบใน NAc ของหนูแสดงพฤติกรรม anhedonic (วัดในการทดสอบการบริโภคซูโครส) ในการตอบสนองต่อความเครียดที่ไม่รุนแรง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของการวัดของเรากับภาวะซึมเศร้าเราได้ทดสอบ

MAOA hypomethylation ของยีนในโรคตื่นตระหนก - การย้อนกลับของรูปแบบความเสี่ยง epigenetic โดยจิตบำบัด

MAOA hypomethylation ของยีนในโรคตื่นตระหนก - การย้อนกลับของรูปแบบความเสี่ยง epigenetic โดยจิตบำบัด

อาสาสมัคร พันธุศาสตร์คลินิก เครื่องหมายทำนาย บทคัดย่อ ลายเซ็น Epigenetic เช่น methylation ของยีน monoamine oxidase A ( MAOA ) พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในความผิดปกติของความตื่นตระหนก (PD) Hypothesizing ชั่วขณะปั้นของกระบวนการ epigenetic เป็นกลไกของการสูญเสียความกลัวที่ประสบความสำเร็จการศึกษาจิตบำบัด epigenetic ปัจจุบันสำหรับเราเชื่อว่าเป็นครั้งแรกที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง MAOA methylation ในระหว่างหลักสูตรของการบำบัดความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมตามสัมผัส (CBT) ใน PD MAOA methylation ถูกเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยหญิงคอเคเซียน PD (ค้นพบตัวอย่าง) และ N = 28 การควบคุมสุขภาพที่ตรงกับเพศและอายุโดยใช้การเรียงลำด

การทดสอบเภสัชจลนศาสตร์และผลลัพธ์ของผู้ป่วยซึมเศร้าในการดูแลผู้ป่วยนอกที่ได้รับการดูแลในระดับตติยภูมิ

การทดสอบเภสัชจลนศาสตร์และผลลัพธ์ของผู้ป่วยซึมเศร้าในการดูแลผู้ป่วยนอกที่ได้รับการดูแลในระดับตติยภูมิ

อาสาสมัคร ที่ลุ่ม เศรษฐศาสตร์ pharmacogenomics บทคัดย่อ ผู้เขียนทดสอบสมมติฐานว่าความรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมของยานั้นเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ทางคลินิกและต้นทุนที่ดีขึ้นในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าหลังจากควบคุมปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจแยกความแตกต่างของผู้ป่วยที่ทดสอบและไม่ได้ทดสอบ บันทึกทางการแพทย์ของผู้ป่วย 251 คนที่เห็นในการรักษาผู้ป่วยนอกจิตเวช Mayo Clinic Rochester ที่มีแบบสอบถามสุขภาพผู้ป่วย -9 (PHQ-9) คะแนนก่อนและหลังการให้คำปรึกษา การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความซึมเศร้าและการปรึกษาก่อนและหลังการปรึกษาระหว่างผู้ป่วยที่ผ่านการทดสอบและไม่ผ่านการทดสอบและระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับการทดสอบประเภทจีโนไทป์ได้

การทำนายการเปลี่ยนจากความเสี่ยงสูงเป็นโรคจิตครั้งแรกโดยใช้แบบจำลองความน่าจะเป็นรวมการประเมินทางคลินิกและไบโอมาร์คเกอร์กรดไขมัน

การทำนายการเปลี่ยนจากความเสี่ยงสูงเป็นโรคจิตครั้งแรกโดยใช้แบบจำลองความน่าจะเป็นรวมการประเมินทางคลินิกและไบโอมาร์คเกอร์กรดไขมัน

อาสาสมัคร เครื่องหมายทำนาย โรคจิตเภท บทคัดย่อ เกณฑ์ปัจจุบันที่ระบุผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษต่อโรคจิต (UHR) มีความจำเพาะต่ำและน้อยกว่าหนึ่งในสามของผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นโรคจิตภายใน 3 ปีของการประเมินเบื้องต้น เราได้ทำการสำรวจว่าแบบจำลองหลายรูปแบบความน่าจะเป็นแบบเบย์ซึ่งรวมปัจจัยพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และทางคลินิกกับไบโอมาร์คเกอร์ (ความเครียดออกซิเดชัน, กรดไขมันของเยื่อหุ้มเซลล์, การวางตัวเชิงปริมาณอิเลคโตรโฟฟี) (qEEG) เราวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่ม UHR ( n = 40) ด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลง 1 ปีที่ 28% อัตราส่วนความน่าจะเป็นบวกและลบถูกคำนวณสำหรับตัวแปรทำนายที่มีเส้นโค้งลักษณะการทำงาน

เปลี่ยนแปลงการตอบสนองของ BNST และเซลล์ประสาท amygdala ในความวิตกกังวลที่เกิดจากการบาดเจ็บ

เปลี่ยนแปลงการตอบสนองของ BNST และเซลล์ประสาท amygdala ในความวิตกกังวลที่เกิดจากการบาดเจ็บ

อาสาสมัคร ประสาท สรีรวิทยา บทคัดย่อ เครือข่ายโครงสร้างสมองที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีควบคุมการแสดงออกของความกลัวและความวิตกกังวลในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โครงสร้างเหล่านี้จำนวนมากแสดงระดับกิจกรรมที่ผิดปกติในความผิดปกติของความเครียดหลังเกิดอุบัติเหตุ (PTSD) อย่างไรก็ตามบางส่วนของพวกเขาเช่นนิวเคลียสเตียงของ stria terminalis (BNST) และ amygdala นั้นประกอบไปด้วย sub-region หรือนิวเคลียสเล็ก ๆ หลายตัวที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคนิค neuroimaging ของมนุษย์ ดังนั้นเราจึงใช้แบบจำลองหนูที่มีความโดดเด่นของ PTSD เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของเซลล์ประสาทในหนูที่มีลักษณะคล้าย PTSD ที่มีความยืดหยุ่นเทียบกับ

อิทธิพลของการติดเชื้อของมารดาต่อโปรตีนในระยะเฉียบพลันของทารกแรกเกิดและปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาต่อการพัฒนาของโรคจิตที่ไม่เกี่ยวกับอารมณ์

อิทธิพลของการติดเชื้อของมารดาต่อโปรตีนในระยะเฉียบพลันของทารกแรกเกิดและปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาต่อการพัฒนาของโรคจิตที่ไม่เกี่ยวกับอารมณ์

อาสาสมัคร โรคจิตเภท บทคัดย่อ แม้ว่าการติดเชื้อเบื้องต้นที่มี Toxoplasma gondii หรือไวรัสเริมในระหว่างตั้งครรภ์นั้นมีการสร้าง teratogens แต่การติดเชื้อในแม่แบบเรื้อรังที่มีเชื้อเหล่านี้ถือว่ารุนแรงน้อยกว่ามาก อย่างไรก็ตามการติดเชื้อเรื้อรังดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบประสาทในลูก ความเสี่ยงของโรคจิตที่ไม่เกี่ยวกับอารมณ์รวมถึงโรคจิตเภทในลูกหลานที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสเหล่านี้ในระหว่างตั้งครรภ์ยังไม่ได้รับการกำหนดอย่างสมบูรณ์ เราใช้ข้อมูลจากตัวอย่างเลือดทารกแรกเกิดแห้งจากผู้ป่วยโรคจิตที่ไม่ใช่อารมณ์จำนวน 199 รายและการควบคุมที่ตรงกัน 525 ครั้ง (เกิดปี 2518-2528) เราตรวจวัดแอนติบอดี immun

การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมโยงระหว่างตัวแปร GWAS สำหรับอารมณ์เชิงบวกและระบบการให้รางวัล

การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมโยงระหว่างตัวแปร GWAS สำหรับอารมณ์เชิงบวกและระบบการให้รางวัล

อาสาสมัคร ฟังก์ชั่น พฤติกรรมมนุษย์ เครื่องหมายทำนาย บทคัดย่อ การศึกษาความสัมพันธ์จีโนมทั่วทั้งสมาคม (GWAS) เมื่อเร็ว ๆ นี้ระบุว่า polymorphism single-nucleotide polymorphism (SNP) ที่สำคัญสำหรับอารมณ์เชิงบวกที่ rs322931 ในโครโมโซม 1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นสมองในระบบรางวัลของบุคคลที่มีสุขภาพเมื่อสังเกตสิ่งเร้าเชิงบวกใน การศึกษาการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (fMRI) ในการศึกษาปัจจุบันเรามีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมบทบาทของการเปลี่ยนแปลงที่ rs322931 ในการประมวลผลรางวัล ด้วยวิธีการ fMRI ที่คล้ายกันเราใช้กระบวนทัศน์สองแบบที่กระตุ้นการตอบสนองของ ventral striatum (VS) การตอบสนองต่อระดับออกซ

ปฏิกิริยาความเครียดที่กระทบกระเทือนจิตใจส่งเสริมการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปและปรับสมดุลของกิจกรรมเยื่อหุ้มสมอง - อะไมก์ดาลาล่วงหน้า

ปฏิกิริยาความเครียดที่กระทบกระเทือนจิตใจส่งเสริมการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปและปรับสมดุลของกิจกรรมเยื่อหุ้มสมอง - อะไมก์ดาลาล่วงหน้า

อาสาสมัคร ติดยาเสพติด ต่อมทอนซิล ความผิดปกติของความเครียดโพสต์บาดแผล บทคัดย่อ ความผิดปกติของความเครียดหลังเกิดบาดแผล (PTSD) และโรคพิษสุราเรื้อรังเป็นโรคที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในมนุษย์และมีอาการที่ทับซ้อนกันบางส่วน จุดมุ่งหมายของการศึกษาเหล่านี้คือการตรวจสอบผลกระทบของความเครียดบาดแผล (และปฏิกิริยาการเกิดความเครียด) ต่อพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์และรูปแบบการกระตุ้นเซลล์ประสาท หนูขาววิสตาร์ได้รับการฝึกฝนให้ตอบสนองต่อแอลกอฮอล์สัมผัสกับกลิ่นนักล่า (ปัสสาวะแมว) จับคู่กับบริบทและได้รับการทดสอบเพื่อหลีกเลี่ยงบริบทคู่ล่ากลิ่นระยะสั้นและระยะยาวการบริหารตนเองของแอลกอฮอล์และการตอบสนองต่อแอลกอฮอล์ . หน

Prelimbic BDNF และการส่งสัญญาณ TrkB ควบคุมการรวมของการเรียนรู้ทางอารมณ์ที่น่ารับประทานและ aversive

Prelimbic BDNF และการส่งสัญญาณ TrkB ควบคุมการรวมของการเรียนรู้ทางอารมณ์ที่น่ารับประทานและ aversive

อาสาสมัคร การส่งสัญญาณของเซลล์ อารมณ์ การเรียนรู้และความจำ เยื่อหุ้มสมองส่วนหน้า บทคัดย่อ เยื่อหุ้มสมอง prefrontal อยู่ตรงกลาง (mPFC) เป็นที่รู้จักกันเพื่อควบคุมการตัดสินใจของผู้บริหารและการแสดงออกของความทรงจำทางอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยื่อหุ้มสมองก่อนวัยอันควรของ mPFC นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการตอบสนองทางอารมณ์ผ่านเป้าหมายปลายน้ำรวมถึงนิวเคลียส accumbens และ amygdala แต่กลไกยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงตรวจสอบว่าสัญญาณประสาทที่ได้จากสมอง (BDNF) ก่อนวัยอันควรส่งสัญญาณผ่านสัญญาณไทโรซีนไคเนสที่มีความสัมพันธ์สูง (B) TrkB อาจรับใช้เป็นกลไกโมเลกุลในการเข้ารหัสหน่วยความจำท

การเชื่อมโยง BDNF val66met กับการขนส่ง serotonin มีผลผูกพันในมนุษย์ที่แข็งแรง

การเชื่อมโยง BDNF val66met กับการขนส่ง serotonin มีผลผูกพันในมนุษย์ที่แข็งแรง

อาสาสมัคร ฟังก์ชั่น ประสาทวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล บทคัดย่อ การขนส่งของ serotonin (5-HTT) เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของระบบ serotonin ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรู้ความเข้าใจและบุคลิกภาพและเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยทางจิตรวมถึงภาวะซึมเศร้า ปัจจัย neurotrophic (BDNF) ที่ได้มาจากสมอง val66met และ polymorphisms 5-HTTLPR ได้ทำนายความแตกต่างในระดับ 5-HTT ในมนุษย์ แต่ด้วยผลลัพธ์ที่ชัดเจนอาจเป็นเพราะขนาดตัวอย่าง จำกัด จากการศึกษาในปัจจุบันเราได้ประเมินตัวทำนายเชิงพันธุกรรมของการจับกับ 5-HTT กับ [ 11 C] DASB โพซิตรอนฉายเอกซ์เรย์ (PET) ในกลุ่มประชากรที่มีสุขภาพดีจำนวน 144 คน เราใช้แบบจำลองตัวแปรแฝงเพื่อ

การสูญเสียความก้าวหน้าของสสารสีเทาในเยื่อหุ้มสมองในผู้ป่วยโรคจิตเภท: meta-analysis และ meta-regression ของการศึกษา MRI ระยะยาว

การสูญเสียความก้าวหน้าของสสารสีเทาในเยื่อหุ้มสมองในผู้ป่วยโรคจิตเภท: meta-analysis และ meta-regression ของการศึกษา MRI ระยะยาว

อาสาสมัคร ถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก โรคจิตเภท บทความนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 บทคัดย่อ มีการค้นพบการขาดสารสีเทาบริเวณเยื่อหุ้มสมองในผู้ป่วยโรคจิตเภทโดยมีหลักฐานว่ามีความก้าวหน้าในช่วงเวลาหนึ่ง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของสสารสีเทาในเยื่อหุ้มสมองชนิดก้าวหน้าในช่วงเวลาหนึ่งในผู้ป่วยโรคจิตเภทบริเวณที่และเวลาที่เกิดเหตุการณ์และบทบาทของผู้ดูแลที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของสมอง มีการค้นหาบทความภาษาอังกฤษที่เผยแพร่ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2526 ถึง 31 มีนาคม 2555 ในฐานข้อมูล MEDLINE และ EMBASE การศึกษาการถ่ายภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็กตามยาวเพื่อ

การเปลี่ยนแปลงสารสีขาวจุลภาคมีความสัมพันธ์กับระยะของการเจ็บป่วยทางจิต

การเปลี่ยนแปลงสารสีขาวจุลภาคมีความสัมพันธ์กับระยะของการเจ็บป่วยทางจิต

อาสาสมัคร พยาธิวิทยา ความผิดปกติทางจิตเวช โรคสสารขาว บทคัดย่อ มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงของสสารสีขาวในสมองของผู้ป่วยในโรคทางจิตเวช หลักฐานแสดงให้เห็นถึงการทับซ้อนกันอย่างมีนัยสำคัญในภูมิภาคเหล่านี้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางอารมณ์และโรคจิตดังนั้นจึงเพิ่มความเป็นไปได้ที่เงื่อนไขเหล่านี้มีส่วนร่วมในกระบวนการทางระบบประสาทที่พบบ่อย หากความผิดปกติทางอารมณ์และโรคจิตแบ่งการหยุดชะงักเหล่านี้มันก็ไม่ชัดเจนว่าพวกเขาจะเกิดขึ้นในช่วงต้นของหลักสูตรหรือพัฒนาค่อยๆด้วยการติดตาหรือการเกิดซ้ำของการเจ็บป่วย การใช้ประโยชน์จากรูปแบบการจัดเตรียมทางคลินิกซึ่งเป็นส่วนเสริมของการวินิจฉัยแบบดั้งเดิมเป็นกลไกที่ใช้ในการวั

ปฏิกิริยาของโปรตีน DISC1 ที่ถูกตัดทอนโดยมนุษย์: ผลกระทบต่อโรคจิตเภท

ปฏิกิริยาของโปรตีน DISC1 ที่ถูกตัดทอนโดยมนุษย์: ผลกระทบต่อโรคจิตเภท

อาสาสมัคร กลไกการเกิดโรค โรคจิตเภท บทคัดย่อ การเชื่อมโยงทางพันธุกรรมจำนวนมากและรายงานการเชื่อมโยงมีส่วนเกี่ยวข้องกับยีน Disrupted-in-Schizophrenia ( DISC1 ) ในการเจ็บป่วยทางจิต การย้ายถิ่นของครอบครัวชาวสก็อตซึ่งคาดการณ์ว่าจะเข้ารหัสโปรตีน C-terminus-truncated แสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมของไอโซฟอร์มสั้น ๆ ในพยาธิสรีรวิทยาของความผิดปกติทางจิต เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้รายงานรูปแบบการต่อรอยทางเลือกที่ซับซ้อนสำหรับยีน DISC1 และพบว่าไอโซฟอร์มสั้น ๆ ถูกแสดงออกมากเกินไปในสมองของผู้ป่วยโรคจิตเภทและผู้ให้บริการอัลลีลที่มีความเสี่ยง การตรวจสอบการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนและโปรตีนของไอโซฟอร์ม DISC1 ทางเลือกอาจให

ความผิดปกติของฐานปมประสาทใน OCD: กิจกรรมของเซลล์ประสาท subthalamic มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของอาการและคาดการณ์ประสิทธิภาพการกระตุ้นความถี่สูง

ความผิดปกติของฐานปมประสาทใน OCD: กิจกรรมของเซลล์ประสาท subthalamic มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของอาการและคาดการณ์ประสิทธิภาพการกระตุ้นความถี่สูง

อาสาสมัคร ประสาท โรคพาร์กินสัน ความผิดปกติทางจิตเวช การบำบัดโรค บทคัดย่อ การเปลี่ยนแปลงการทำงานและการเชื่อมต่อในระบบ corticostriatal มีรายงานในสมองของผู้ป่วยที่มีโรค obsessive – compulsive (OCD); แม้กระนั้นความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมปมประสาทฐานและความรุนแรงของ OCD ไม่เคยได้รับการยอมรับอย่างเพียงพอ เมื่อเร็ว ๆ นี้เราแสดงให้เห็นว่าการกระตุ้นสมองส่วนลึกของนิวเคลียสใต้ผิวหนัง (STN) ซึ่งเป็นนิวเคลียสของฐานปมประสาทส่วนกลางช่วยปรับปรุง OCD ที่นี่กิจกรรมของเซลล์ประสาท subthalamic หน่วยเดียวได้รับการวิเคราะห์ในผู้ป่วย 12 OCD ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของความหลงไหลและการบังคับและการตอบสนองต่อการกระตุ้น ST

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเครือข่ายที่ใช้โครงสร้าง Connectomics ในความผิดปกติครอบงำ - บังคับ

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเครือข่ายที่ใช้โครงสร้าง Connectomics ในความผิดปกติครอบงำ - บังคับ

อาสาสมัคร ประสาท ความผิดปกติทางจิตเวช บทคัดย่อ เนื่องจากการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งของผลกระทบในโรค obsessive-compulsive (OCD) และการค้นพบเมื่อเร็ว ๆ นี้โมเดลของพยาธิสรีรวิทยา cortico-striato-thalamo-cortical (CSTC) ในปัจจุบันได้ถูกตั้งคำถามซ้ำ ๆ เกี่ยวกับบทบาทเฉพาะของพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลอารมณ์ พื้นที่ การใช้วิธีการเชื่อมต่อทำให้เราสามารถจำแนกลักษณะการเชื่อมต่อโครงสร้างในระดับสมองทั้งสมองซึ่งขยายออกไปเกินกว่าวงจร CSTC เครือข่ายโครงสร้างสมองทั้งหมดของผู้ป่วย 41 รายและการควบคุมสุขภาพที่มีการจับคู่ 42 คนได้รับการวิเคราะห์ตามการฝึกอบรมการเชื่อมต่อ 83 × 83 ที่ได้มาจากการแบ่งส่วนของเยื่อหุ้ม

ยูทิลิตี้แปลของการตรวจการได้ยินหนูหนูหนูฮิปโปแคมปัสในงานวิจัยโรคจิตเภท: การทบทวนและการประเมินผล

ยูทิลิตี้แปลของการตรวจการได้ยินหนูหนูหนูฮิปโปแคมปัสในงานวิจัยโรคจิตเภท: การทบทวนและการประเมินผล

อาสาสมัคร โรคจิตเภท บทคัดย่อ ความบกพร่องในการได้ยินของหูทำให้เกิด P50 ศักย์เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดในด้านเภสัชวิทยาของผู้ป่วยโรคจิตเภท การขาดดุลนี้เป็นแบบอย่างมากที่สุดในสัตว์ฟันแทะโดยการบันทึกอิเล็กโทรดแบบฝังจากฮิบโปแคมปัสของอะนาล็อกหนูของ P50, P20-N40 อย่างไรก็ตามความถูกต้องและประสิทธิผลของเครื่องมือนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ที่นี่เราสรุปผลการวิจัยจากการศึกษาที่ได้ตรวจสอบผลกระทบของการปรับทางเภสัชวิทยาต่อการ gating ของหนูหนูพันธุ์ฮิพโพแคมปัส P20-N40 และมนุษย์ P50 เราแสดงให้เห็นว่าผลกระทบของยาที่มีต่อ P20 – N40 นั้นสามารถทำนายผลกระทบของมนุษย์ได้ในระดับที่ใกล้เคียงกัน นอ

การอักเสบและการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดในฮิปโปแคมปัส ventral ก่อให้เกิดความอ่อนแอต่อความเครียด

การอักเสบและการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดในฮิปโปแคมปัส ventral ก่อให้เกิดความอ่อนแอต่อความเครียด

อาสาสมัคร ประสาทวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล ประสาท บทคัดย่อ ในระหว่างการสัมผัสกับความเครียดเรื้อรังบางคนมีส่วนร่วมในพฤติกรรมการเผชิญปัญหาที่ส่งเสริมความยืดหยุ่นต่อความเครียด บุคคลอื่นมีส่วนร่วมในการเผชิญปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความอ่อนแอต่อความเครียดและความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า ในความพยายามที่จะระบุกลไกโมเลกุลใหม่ที่รองรับความอ่อนแอหรือความยืดหยุ่นต่อความเครียดเราใช้การวิเคราะห์ microRNAs แบบไม่เอนเอียงใน ventral hippocampus (vHPC) เพื่อระบุ miRNAs เหล่านั้นที่แสดงออกในลักษณะ active (long-latency (LL) / resilient) short-latency (SL) / เปราะบาง) rats หลังจากพ่ายแพ้ทางสังคมเรื้อรัง ใน vHPC ของหนูเผชิ

การกระตุ้นสมองส่วนลึกเพื่อรักษาโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่ที่ดื้อต่อการรักษา: การเปรียบเทียบสองเป้าหมายกับการติดตามระยะยาว

การกระตุ้นสมองส่วนลึกเพื่อรักษาโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่ที่ดื้อต่อการรักษา: การเปรียบเทียบสองเป้าหมายกับการติดตามระยะยาว

อาสาสมัคร ประสาท ความผิดปกติทางจิตเวช บทคัดย่อ ก่อนหน้านี้เราพบว่าการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าในแขนขาด้านหน้าของนิวเคลียสแคปซูล / เตียงภายในของ stria terminalis (IC / BST) ช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยที่รักษาด้วยยา obsessive-compulsive disorder (OCD) ที่รุนแรง ที่นี่เราทดสอบสมมติฐานว่าการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าใน IC / BST หรือใน thunamic thalamic peduncle (ITP) ที่ด้อยกว่าช่วยลดอาการซึมเศร้าในโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่ที่ทนต่อการรักษา (TRD) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการออกแบบครอสโอเวอร์แบบ double-blind ผลของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าที่เป้าหมายทั้งสองถูกเปรียบเทียบในผู้ป่วย TRD มาตราส่วนการจัดอันดับแฮมิลตันที่ 17 รายการ (

สิ่งที่น่าพิศวงของตัวรับ NMDA จาก internvalons parvalbumin ไวต่อการขาดดุลที่เกี่ยวข้องกับโรคจิตเภทที่เกิดจาก MK-801

สิ่งที่น่าพิศวงของตัวรับ NMDA จาก internvalons parvalbumin ไวต่อการขาดดุลที่เกี่ยวข้องกับโรคจิตเภทที่เกิดจาก MK-801

อาสาสมัคร ประสาทวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล สรีรวิทยา บทคัดย่อ มันได้รับการแนะนำว่าการขาดดุลการทำงานใน NMDA - ตัวรับ (NMDARs) ใน parvalbumin (PV) - interneurons เชิง (PV-NMDARs) เป็นศูนย์กลางของพยาธิสรีรวิทยาของโรคจิตเภท หลักฐานสนับสนุนมาจากการตรวจสอบของหนูดัดแปลงพันธุกรรมที่บังคับ NMDAR-subunit GluN1 (หรือที่เรียกว่า NR1) ได้ถูกลบออกจาก PV interneurons โดย Cre -mediated สิ่งที่น่าพิศวงของยีน Grin1 (หนู Grin1 ΔPV ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระเหย GluN1 เฉพาะ PV ดังกล่าวได้รับการรายงานเพื่อเปิดเผยการเหนี่ยวนำของ hyperlocomotion (ตัวแทนสำหรับโรคจิต) โดยการปิดล้อมทางเภสัชวิทยา NMDAR กับคู่แข่งที่ไม่ใช่คู่แข

การเปลี่ยนแปลงในวงจรประสาทการทำงานสนับสนุนพฤติกรรมการเลือกที่ยืดหยุ่นในความผิดปกติของคลื่นความถี่ออทิสติก

การเปลี่ยนแปลงในวงจรประสาทการทำงานสนับสนุนพฤติกรรมการเลือกที่ยืดหยุ่นในความผิดปกติของคลื่นความถี่ออทิสติก

อาสาสมัคร ออทิสติกสเปกตรัมผิดปกติ พฤติกรรมมนุษย์ บทคัดย่อ พฤติกรรมที่ถูก จำกัด และซ้ำซากและการตั้งค่าที่เด่นชัดสำหรับความสอดคล้องของพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะที่โดดเด่นของความผิดปกติของออทิสติกสเปกตรัม (ASD) การเปลี่ยนแปลงในวงจรส่วนหน้าที่รองรับพฤติกรรมยืดหยุ่นอาจรองรับการด้อยค่าของพฤติกรรมนี้ ในการศึกษาการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กที่ใช้งานได้ของบุคคล 17 คนที่มี ASD และอายุ 23, เพศ - และจับคู่ไอคิวโดยทั่วไปจะพัฒนาผู้เข้าร่วมการควบคุมงานการเรียนรู้แบบพลิกกลับถูกนำมาใช้เพื่อประเมินความยืดหยุ่นของพฤติกรรม ตัวเลือกเมื่อภาระผูกพันภารกิจเปลี่ยนไป เมื่อผลลัพธ์ทางเลือกหลังจากการกลับรายการไม่แน

ความแตกต่าง BDNF ทำนายอัตราการลดลงในการปฏิบัติงานที่มีทักษะและปริมาณ hippocampal ในบุคคลที่มีสุขภาพ

ความแตกต่าง BDNF ทำนายอัตราการลดลงในการปฏิบัติงานที่มีทักษะและปริมาณ hippocampal ในบุคคลที่มีสุขภาพ

อาสาสมัคร การถ่ายภาพสมอง ความแปรปรวนทางพันธุกรรม ความผิดปกติทางจิตเวช บทคัดย่อ การศึกษาจำนวนมากได้แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างการปรากฏตัวของความหลากหลายในปัจจัย neurotrophic (BDNF) ที่ได้มาจากสมองและความผิดปกติของความรู้ความเข้าใจและอารมณ์ อย่างไรก็ตามมีเพียงไม่กี่คนที่ศึกษาผลกระทบเหล่านี้ในระยะยาวพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในสมอง การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการเพื่อตรวจสอบว่าการทดแทน valine-to-methionine ที่ตำแหน่ง 66 (val66met) ของ pro-BDNF สามารถเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงในอัตราการลดลงของการทำงานที่มีทักษะและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในปริมาณ hippocampal ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยนักบินคอเคเชี่ยนที่

โปรไฟล์ neurometabolic ที่โดดเด่นจะเห็นได้ชัดในหน้า cingulate ของคนหนุ่มสาวที่มีความผิดปกติทางจิตเวชที่สำคัญ

โปรไฟล์ neurometabolic ที่โดดเด่นจะเห็นได้ชัดในหน้า cingulate ของคนหนุ่มสาวที่มีความผิดปกติทางจิตเวชที่สำคัญ

อาสาสมัคร สรีรวิทยาของเส้นประสาท ความผิดปกติทางจิตเวช บทคัดย่อ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีตรวจทางระบบประสาทสำหรับตรวจสอบความแตกต่างของ pathophysiological pathways ในผู้ป่วยเด็กที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของความผิดปกติทางจิตเวชที่สำคัญ ดังนั้นการรักษาจะถูกส่งเพียงบนพื้นฐานของผลกระทบที่เป็นไปได้ของพวกเขาในการสร้างอาการเชิญชมเช่นภาวะซึมเศร้า, การเปลี่ยนแปลงทางปัญญาหรืออาการโรคจิต ในการศึกษาครั้งนี้วัดอัตราส่วน (สัมพันธ์กับ creatine) ของสารสำคัญ ( N -acetyl aspartate, myoinositol, กลูตาเมตและกลูตาไธโอน) ถูกวัดด้วยโปรตอนเรโซแนนซ์เรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี (H-MRS) อารมณ์ที่สำคัญหรืออาการโรคจิต เราได้รับสังเกตุ (โดยใช้

BDNF Val66Met polymorphism ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ glucocorticoid-corticohippocampal และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

BDNF Val66Met polymorphism ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของ glucocorticoid-corticohippocampal และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

อาสาสมัคร ที่ลุ่ม ประสาทวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล บทคัดย่อ BDNF Val66Met polymorphism เกี่ยวข้องกับความอ่อนไหวต่อความเครียดและความผิดปกติทางอารมณ์ ดังนั้นเราจึงพยายามที่จะสร้างแบบจำลองระหว่างความสัมพันธ์เหล่านี้ภายใต้เงื่อนไขของห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุม เราได้รับการปรับเปลี่ยนโดยมนุษย์ BDNF Val66Met (hBDNF Val66Met ) หนูพันธุ์ที่มีประวัติของความเครียดซึ่งจำลองโดยการสัมผัสคอร์ติโคสเตอโรนปลายวัยรุ่นเรื้อรัง (CORT) ก่อนประเมินพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์โดยใช้การทดสอบบังคับว่ายน้ำ (FST) ในขณะที่ hBDNF Met / Met mice มีฟีโนไทป์เหมือนภาวะซึมเศร้าใน FST โดยไม่คำนึงถึง CORT, hBDNF Val / Val mice wi

การระบุลายเซ็นระดับโมเลกุลของเลือดเพื่อทำนายการตอบสนองและการกำเริบของโรคในผู้ป่วยจิตเภท

การระบุลายเซ็นระดับโมเลกุลของเลือดเพื่อทำนายการตอบสนองและการกำเริบของโรคในผู้ป่วยจิตเภท

อาสาสมัคร biomarkers การบำบัดด้วยยา โรคจิตเภท บทคัดย่อ ปัจจุบันการรักษาด้วยยาจิตเวชไม่สามารถเลือกการรักษาที่เหมาะสมที่สุดหรือทำนายการกำเริบของโรคที่ใกล้จะเกิดขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความรุนแรงและภาระทางคลินิกของโรคจิตเภท ก่อนหน้านี้เราเคยใช้ระบบภูมิคุ้มกันแบบหลายชั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทมีลายเซ็นระดับโมเลกุลที่โดดเด่นในซีรัมเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดี ในการศึกษาปัจจุบันเราใช้วิธีการเดียวกันในการวัดผู้ให้บริการทางชีวภาพในผู้ป่วยโรคจิตเภท 77 คนที่ติดตามมานานกว่า 25 เดือนโดยมีจุดประสงค์สี่ประการ: (1) เพื่อระบุโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของอาการในผู้ป่วยไร้โรคจิต ) เ

Neuroplasticity ในการตอบสนองต่อการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญาสำหรับโรควิตกกังวลทางสังคม

Neuroplasticity ในการตอบสนองต่อการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญาสำหรับโรควิตกกังวลทางสังคม

อาสาสมัคร ความผิดปกติทางจิตเวช บทคัดย่อ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของความวิตกกังวลแสดงปฏิกิริยาประสาทมากเกินไปใน amygdala ซึ่งสามารถทำให้เป็นมาตรฐานโดยการรักษาที่มีประสิทธิภาพเช่นการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา (CBT) กลไกที่อยู่ภายใต้การปรับตัวของสมองในการรักษาด้วย Anxiolytic นั้นมีความเกี่ยวข้องกับทั้งโครงสร้างพลาสติกและการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองการทำงาน แต่การศึกษา neuroimaging แบบ multimodal ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง ที่นี่เราตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาในโครงสร้างสมอง (ปริมาณสสารสีเทา (GM)) และฟังก์ชั่น (ขึ้นอยู่กับระดับออกซิเจนในเลือดการตอบสนองต่อการวิพากษ์วิจารณ์อ้างอิงตนเอง) ในผู้เข

ตัวแปรใน kappa opioid receptor ยีน (OPRK1) มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองต่อความเครียดและความอยากยาที่เกี่ยวข้องการกระตุ้นสมอง limbic และความเสี่ยงในการกำเริบของโคเคน

ตัวแปรใน kappa opioid receptor ยีน (OPRK1) มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองต่อความเครียดและความอยากยาที่เกี่ยวข้องการกระตุ้นสมอง limbic และความเสี่ยงในการกำเริบของโคเคน

อาสาสมัคร พันธุศาสตร์โรค ความแปรปรวนทางพันธุกรรม เภสัชวิทยา ความเครียดและความยืดหยุ่น บทคัดย่อ ความเครียดเพิ่มความอยากยาและเสี่ยงต่อการกำเริบของโรค ยีนคัปปา opioid ตัวรับ ( OPRK1 ) เป็นสื่อกลางในการตอบสนองต่อความเครียด ที่นี่เราตรวจสอบว่า OPRK1 rs6989250 C> G ส่งผลกระทบต่อความอยากโคเคนที่เกิดจากความเครียดและการตอบสนองคอร์ติซอลหรือไม่ความเสี่ยงต่อการกำเริบของโคเคนในภายหลังและการตอบสนองต่อความเครียดจากระบบประสาทด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ชาวแอฟริกัน - อเมริกันซึ่งขึ้นอยู่กับการรักษาด้วยยาโคเคนหกสิบเจ็ดคนถูกจีโนไทป์ (CG: N = 10; CC: N = 57) และมีส่วนร่วมในการทดลอง 3 วันซึ่งพวกเขาได้สัมผัสกับค

การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าของนิวเคลียสเตียงของ stria terminalis ช่วยลดความวิตกกังวลในแบบจำลองหนู

การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าของนิวเคลียสเตียงของ stria terminalis ช่วยลดความวิตกกังวลในแบบจำลองหนู

อาสาสมัคร ประสาท ความผิดปกติทางจิตเวช บทคัดย่อ เมื่อเร็ว ๆ นี้เราพบว่าการกระตุ้นสมองส่วนลึกในนิวเคลียสเตียงของ stria terminalis (BST) ช่วยลดความหลงไหลการบังคับและความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจากความผิดปกติอย่างรุนแรง ที่นี่เราตรวจสอบผล anxiolytic ของการกระตุ้น BST ไฟฟ้าในรูปแบบหนูของความวิตกกังวลปรับอากาศที่ไม่เกี่ยวข้องกับความหลงไหลหรือการบังคับ ประเมินพารามิเตอร์การกระตุ้นสองชุด เมื่อใช้การตั้งค่าคงที่ที่ 100 Hz, 40 μsและ 300 μA (Set A) เราสังเกตว่าระดับการแช่แข็งและระดับเริ่มต้นสูงขึ้นขณะที่การกระตุ้นที่ 130 Hz, 220 μsและแอมพลิจูดที่ปรับแต่งแยกต่างหาก (ชุด B) ในการทดสอบติด

การเปลี่ยนแปลงระยะยาวในตัวรับ glucocorticoid exon 1F methylation และพยาธิวิทยาหลังจากการใช้งานทางทหาร

การเปลี่ยนแปลงระยะยาวในตัวรับ glucocorticoid exon 1F methylation และพยาธิวิทยาหลังจากการใช้งานทางทหาร

อาสาสมัคร สรีรวิทยา ความผิดปกติทางจิตเวช บทคัดย่อ การศึกษาแบบภาคตัดขวางหลายครั้งได้แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของ DNA methylation ของ glucocorticoid receptor exon 1 F region (GR-1 F ) สำหรับพยาธิวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ เราทำการศึกษาระยะยาวเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเมทิลเลชั่ น GR-1 F เมื่อเวลาผ่านไปซึ่งสัมพันธ์กับการได้รับบาดเจ็บและการพัฒนาของนักจิตวิทยาหลังการปรับใช้ GR-1 F methylation (52 loci) เป็นปริมาณโดยใช้ pyrosequencing ในเลือดทั้งหมดของทหาร 92 นาย 1 เดือนก่อนและ 6 เดือนหลังจากระยะเวลาการติดตั้ง 4 เดือนไปยังอัฟกานิสถาน การตรวจโดยรวมของ GR-1 F methylation (หมายถึง methylation

การเปลี่ยนแปลงในรถไฟใต้ดิน circadian นำหน้าการโจมตีของพฤติกรรมเช่นภาวะซึมเศร้าที่ไม่ตอบสนองต่อ fluoxetine

การเปลี่ยนแปลงในรถไฟใต้ดิน circadian นำหน้าการโจมตีของพฤติกรรมเช่นภาวะซึมเศร้าที่ไม่ตอบสนองต่อ fluoxetine

อาสาสมัคร ที่ลุ่ม ประสาท เครื่องหมายทำนาย บทคัดย่อ หลักฐานการเจริญเติบโตเชื่อมโยงเงื่อนไขก่อนคลอดที่ไม่พึงประสงค์กับความผิดปกติของอารมณ์ เราตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยาวที่เกิดจากการได้รับสารกลูโคคอร์ติคอยด์ (dexamethasone — DEX) ก่อนคลอด เมื่ออายุ 12 เดือน แต่ไม่ใช่ก่อนหน้านี้หนูที่สัมผัสกับ DEX จะแสดงพฤติกรรมคล้ายภาวะซึมเศร้าและ neurogenesis hippocampal ที่บกพร่องไม่สามารถย้อนกลับได้ด้วย fluoxetine (FLX) เราสังเกตการหลั่ง glucocorticoid arrhythmic และการขาด circadian oscillations ในการแสดงออกของยีนนาฬิกา hippocampal การวิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดขึ้นเองแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่

การยับยั้ง 11 hydro-hydroxysteroid dehydrogenase เป็นเป้าหมายการรักษาใหม่สำหรับการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิด

การยับยั้ง 11 hydro-hydroxysteroid dehydrogenase เป็นเป้าหมายการรักษาใหม่สำหรับการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิด

อาสาสมัคร ติดยาเสพติด ประสาทวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล บทคัดย่อ การระบุวิธีการรักษาแบบใหม่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดยังคงเป็นสิ่งสำคัญ การบริโภคแอลกอฮอล์จะกระตุ้นให้เกิด glucocorticoids ซึ่งมีบทบาทสำคัญในคุณสมบัติการเสริมแอลกอฮอล์ ผลกระทบของ Glucocorticoid นั้นถูกปรับในส่วนของกิจกรรมของ11β-hydroxysteroid dehydrogenases (11β-HSD) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวรับล่วงหน้า ที่นี่เราทดสอบผลกระทบต่อการดื่มแอลกอฮอล์ของ carbenoxolone inhibitor 11β-HSD (CBX, 18β-glycyrrhetinic acid 3β-O-hemisuccinate) ซึ่งมีการใช้อย่างกว้างขวางในคลินิกเพื่อรักษาโรคกระเพาะและแผลในกระเพาะอาหาร ทั้งไอโซฟอร

Hypermethylation ของยีน transporter serotonin ในโรค bipolar ตรวจพบโดยการวิเคราะห์ epigenome ของ monozygotic ฝาแฝดที่ไม่ลงรอยกัน

Hypermethylation ของยีน transporter serotonin ในโรค bipolar ตรวจพบโดยการวิเคราะห์ epigenome ของ monozygotic ฝาแฝดที่ไม่ลงรอยกัน

อาสาสมัคร โรคสองขั้ว DNA methylation การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง บทคัดย่อ โรค Bipolar (BD) เป็นความผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรง Serotonin transporter (HTT) เป็นเป้าหมายของยาแก้ซึมเศร้าและเป็นหนึ่งในโมเลกุลที่แข็งแกร่งที่สุดของผู้ที่มีความผิดปกติทางอารมณ์อย่างไรก็ตามการศึกษาทางพันธุกรรมแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน ที่นี่เราทำการวิเคราะห์ DNA methylation ทั่วทั้งโปรโมเตอร์ของเซลล์ lymphoblastoid (LCLs) ซึ่งได้มาจากคู่แฝด monozygotic ที่ไม่ลงรอยกันสำหรับ BD ในการแยกแยะความแตกต่างที่เป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงจำนวนสำเนา (CNV) ระหว่างฝาแฝดเราทำการวิเคราะห์ CNV และพบว่าโปรไฟล์หมายเลขสำเนาใกล้เคียงกันระหว่างคู่

Autoantibodies เกิดขึ้นตามธรรมชาติรบกวนการเผาผลาญβ-amyloid และปรับปรุงการรับรู้ในรูปแบบเมาส์ transgenic ของโรคอัลไซเมอร์ 24 ชั่วโมงหลังการรักษาเพียงครั้งเดียว

Autoantibodies เกิดขึ้นตามธรรมชาติรบกวนการเผาผลาญβ-amyloid และปรับปรุงการรับรู้ในรูปแบบเมาส์ transgenic ของโรคอัลไซเมอร์ 24 ชั่วโมงหลังการรักษาเพียงครั้งเดียว

อาสาสมัคร โรคอัลไซเมอร์ แอนติบอดี ระบบภูมิคุ้มกัน บทคัดย่อ มีหลักฐานว่าแอนติบอดีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ต่อต้าน A against (nAbs-Aβ) มีบทบาทในการเผาผลาญAβและ A clearance-clearance การปรากฏตัวของ nAbs-Aβนำไปสู่การลดลงของ amyloid fibrillation และลดความเป็นพิษของพวกเขา เราตรวจสอบผลกระทบของ nAbs-Aβในส่วนที่เกี่ยวกับ oligomerization และใช้แบบจำลอง Tg2576 transgenic mouse เพื่อตรวจสอบผลอย่างรวดเร็วด้วยการใช้ครั้งเดียว (24 ชั่วโมง) ต่อการสลาย oligomer และการหลั่งไซโตไคน์พร้อมกับลักษณะทางอิมมูโน nAbs-Aβสามารถลดความเข้มข้นของ oligomer พิษด้วยการเพิ่มขึ้นของโมโนเมอร์Aβ การหลั่งไซโตไคน์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

หลักฐานการเผาผลาญกลูโคสที่บกพร่องใน striatum ที่ได้รับชันสูตรศพจากบางวิชาที่มีโรคจิตเภท

หลักฐานการเผาผลาญกลูโคสที่บกพร่องใน striatum ที่ได้รับชันสูตรศพจากบางวิชาที่มีโรคจิตเภท

อาสาสมัคร ประสาทวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล โรคจิตเภท บทคัดย่อ การศึกษาโดยใช้เนื้อเยื่อของระบบประสาทส่วนกลางที่ได้รับชันสูตรศพแนะนำเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการเผาผลาญมีส่วนร่วมในการพยาธิสรีรวิทยาของโรคจิตเภท; การศึกษา neuroimaging เสนอแนะการเผาผลาญกลูโคสได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน striatum เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของวิถีทางที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญกลูโคสใน striatum เราทำการวัดระดับกลูโคสไพรูเวต acetyl-CoA และแลคเตทรวมถึงβ subunit ของไพรูไพรูเดรโตรเจนเนสซึ่งเป็นเอนไซม์ จำกัด อัตรา ด้วยโรคจิตเภทและการควบคุมอายุ / เพศที่จับคู่ อาสาสมัครที่เป็นโรคจิตเภทถูกสร้างขึ้นจากสองกลุ่มย่อยซึ

ผู้ป่วยจิตเภทที่มีความเสี่ยง rs6994992 ในยีน neuregulin-1 บนวิถีการพัฒนาสมองในเด็กที่กำลังพัฒนา

ผู้ป่วยจิตเภทที่มีความเสี่ยง rs6994992 ในยีน neuregulin-1 บนวิถีการพัฒนาสมองในเด็กที่กำลังพัฒนา

อาสาสมัคร พันธุศาสตร์ ประสาท บทคัดย่อ ยีน neuregulin-1 ( NRG1 ) เป็นหนึ่งในยีนที่มีการตรวจสอบความเสี่ยงที่ดีที่สุดสำหรับโรคจิตเภทและโรคจิตและ bipolar ตัวแปร rs6994992 ในโปรโมเตอร์ NRG1 (SNP8NRG243177) มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมองส่วนหน้าและสมองชั่วคราวและ / หรือเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นและความสมบูรณ์ของสสารสีขาวในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคจิตเภทเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีและทารกแรกเกิด อย่างไรก็ตามอายุเมื่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เริ่มต้นและไม่ว่าฟีโนไทป์ neuroimaging มีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการเรียนรู้จะไม่เข้าใจอย่างเต็มที่ ดังนั้นเราจึงตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร rs6994992 เกี่

ตัวแปรทั่วไปที่ 1p36 มีความสัมพันธ์กับปริมาตร gyrus หน้าผากที่เหนือกว่า

ตัวแปรทั่วไปที่ 1p36 มีความสัมพันธ์กับปริมาตร gyrus หน้าผากที่เหนือกว่า

อาสาสมัคร พันธุศาสตร์การแพทย์ บทคัดย่อ The frontal gyrus (SFG) ซึ่งเป็นพื้นที่ของสมองที่พบบ่อยในการลดสสารสีเทาในผู้ป่วยโรคจิตเภทมีส่วนร่วมในการรับรู้ตนเองและอารมณ์ซึ่งมีความบกพร่องในผู้ป่วยโรคจิตเภท อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาความสัมพันธ์ของจีโนมกว้างของปริมาณ SFG ในผู้ป่วยจิตเภท ในการระบุ single-nucleotide polymorphisms (SNPs) ที่เกี่ยวข้องกับปริมาตร SFG เราได้แสดงการศึกษาความสัมพันธ์ของจีโนม (GWAS) ของสสารสีเทาใน SFG ทางขวาหรือซ้ายของผู้ป่วย 158 รายที่มีอาการจิตเภทและ 378 คน เราพยายามตรวจสอบผลกระทบทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นจาก polymorphism ที่ได้รับความนิยมสูงสุดต่อระดับการแสดงออกของยีนในภูมิภา

ความสัมพันธ์ของตัวแปรทางพันธุกรรมของ MET กับออทิสติกที่เกี่ยวข้องกับออทิซึมของมารดากับโปรตีนในสมองของทารกในครรภ์และการแสดงออกของไซโตไคน์

ความสัมพันธ์ของตัวแปรทางพันธุกรรมของ MET กับออทิสติกที่เกี่ยวข้องกับออทิซึมของมารดากับโปรตีนในสมองของทารกในครรภ์และการแสดงออกของไซโตไคน์

อาสาสมัคร ความบกพร่องทางพันธุกรรมต่อโรค ภูมิคุ้มกันวิทยา บทคัดย่อ การมีส่วนร่วมของภูมิคุ้มกันต่อพ่วงเพื่อความเสี่ยงความผิดปกติของออทิสติก (ASDs) มีการถกเถียงกันและเข้าใจได้ไม่ดี มารดาบางคนของเด็กที่มี ASD มี autoantibodies ที่ตอบสนองต่อโปรตีนในสมองของทารกในครรภ์, เพิ่มความเป็นไปได้ที่ส่วนย่อยของกรณี ASD อาจเกี่ยวข้องกับการตอบสนองแอนติบอดีของมารดาในระหว่างตั้งครรภ์. กลไกที่ระบบภูมิคุ้มกันของมารดาผิดพลาดยังไม่ได้รับการแก้ไข เราตั้งสมมติฐานว่ากลไกอาจเกี่ยวข้องกับการแสดงออกที่ลดลงของ MET receptor tyrosine kinase ซึ่งเป็นยีนเสี่ยง ASD ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมเชิงลบที่สำคัญของการตอบสนองทางภูมิคุ้มก

ศักยภาพของการส่งสัญญาณ ghrelin ลดทอนความเบื่ออาหารมะเร็งและ cachexia และยืดอายุการอยู่รอด

ศักยภาพของการส่งสัญญาณ ghrelin ลดทอนความเบื่ออาหารมะเร็งและ cachexia และยืดอายุการอยู่รอด

อาสาสมัคร การรักษาโรคมะเร็ง การส่งสัญญาณของเซลล์ กลไกการเกิดโรค บทคัดย่อ กลุ่มอาการของโรค Anorexia-cachexia นั้นมีสาเหตุมาจากการลดลงของการรับประทานอาหารการลดน้ำหนักการสูญเสียเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อและความทุกข์ทางจิตใจและโรคนี้เป็นแหล่งสำคัญของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นในผู้ป่วยโรคมะเร็ง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงเปปไทด์ลำไส้ - สมองที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคของโรคและตรวจสอบการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับโรคมะเร็งโรคเบื่ออาหาร - cachexia เราแสดงให้เห็นว่าทั้ง ghrelin ไม่เพียงพอและความต้านทานถูกพบในหนูที่มีเนื้องอก Corticotropin-releasing (CRF) ลดระดับพลาสม่าของ acyl ghrelin

เพิ่ม M1 / ​​ลายเซ็น M2 ลดลงและสัญญาณของการเปลี่ยนแปลง Th1 / Th2 ในผู้ป่วยเรื้อรังที่มีโรคอารมณ์แปรปรวน แต่ไม่ได้อยู่ในผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

เพิ่ม M1 / ​​ลายเซ็น M2 ลดลงและสัญญาณของการเปลี่ยนแปลง Th1 / Th2 ในผู้ป่วยเรื้อรังที่มีโรคอารมณ์แปรปรวน แต่ไม่ได้อยู่ในผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

อาสาสมัคร เครื่องหมายการวินิจฉัย บทคัดย่อ เรานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงออกของยีนภูมิคุ้มกันของ chemokines, ตัวรับ chemokine, cytokines และเครื่องหมาย T-cell (T-reg) ในผู้ป่วยเรื้อรังที่ทุกข์ทรมานจากโรคจิตเภท (SCZ, N = 20) หรือโรค bipolar (BD = 20) เปรียบเทียบกับ การควบคุมที่ดีต่อสุขภาพ (HCs, N = 20) เราสกัด RNA จากเซลล์โมโนนิวเคลียร์นิวเคลียร์ในเลือดและดำเนินการตามเวลาจริง (RT) -PCR เพื่อวัดระดับ mRNA ของ chemokines, chemokine receptors, cytokines และเครื่องหมาย T-reg การวิเคราะห์ทั้งหมดได้รับการแก้ไข Bonferroni การเปิดใช้งานเครื่องหมายแบบดั้งเดิม monocyte (M1) il6, ccl3 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ

เปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อการทำงานของอนุภูมิภาค cingulate ในโรคจิตเภท

เปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อการทำงานของอนุภูมิภาค cingulate ในโรคจิตเภท

อาสาสมัคร พฤติกรรมมนุษย์ บทคัดย่อ ผู้ป่วยโรคจิตเภทได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อการทำงานของรัฐพักผ่อน (rsFC) ของเยื่อหุ้มสมอง cingulate; อย่างไรก็ตามไม่ทราบว่า rsFCs ของอนุภูมิภาค cingulate ได้รับผลกระทบแตกต่างกันในความผิดปกตินี้หรือไม่ เรามีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงปัญหาโดยการเปรียบเทียบอาร์เอสซีเอของแต่ละภูมิภาคย่อยระหว่างการคำนวณเพื่อการควบคุมสุขภาพและผู้ป่วยจิตเภท ผู้ป่วยโรคจิตเภทจำนวน 102 รายและผู้ป่วยจิตเภท 94 คนได้รับการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กที่มีการพักตัวด้วยลำดับการถ่ายภาพที่มีความไวในการเข้ารหัสเพื่อลดการสูญเสียสัญญาณและการบิดเบือน เยื่อหุ้มสมอง cingulate แบ่งออกเป็นเ

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันปลาในการรักษาภาวะซึมเศร้า: อาหารเพื่อความคิด

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันปลาในการรักษาภาวะซึมเศร้า: อาหารเพื่อความคิด

อาสาสมัคร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ลุ่ม meta-analysis และ meta-regression ของการทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม 13 ครั้งโดย Mocking และคณะ 1 สรุปว่าการเสริมด้วยกรดไขมันโอเมก้า -3 ที่พบตามธรรมชาติในปลาไขมันมีผลประโยชน์ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่สำคัญ (MDD) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับปริมาณที่สูงขึ้นของกรด eicosapentaenoic (EPA) และในผู้ป่วยที่ใช้ยาแก้ซึมเศร้า การรักษาแบบใหม่สำหรับ MDD เป็นที่ต้องการอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามในมุมมองของเราหลักฐานในการศึกษานี้ไม่ได้แก้ปัญหาการอภิปรายทางวิชาการเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกรดไขมันโอเมก้า 3 สำหรับ MDD อาหารบางอย่างสำหรับความคิด การวิเคราะห์เมตา: ไม่เกินผลรวมของส่วนต่าง ๆ บนพื้นฐ

ความตื่นตระหนกสำหรับความกลัวหลังจากความเสียหาย amygdala basolateral ในมนุษย์

ความตื่นตระหนกสำหรับความกลัวหลังจากความเสียหาย amygdala basolateral ในมนุษย์

อาสาสมัคร ต่อมทอนซิล ความกังวล พันธุศาสตร์โรค บทคัดย่อ การวิจัยหนูล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่า basolateral amygdala (BLA) ยับยั้งการไม่มีเงื่อนไขหรือความกลัวโดยธรรมชาติ อย่างไรก็ตามไม่ทราบว่า BLA นั้นทำหน้าที่คล้ายกันในมนุษย์หรือไม่ ในกลุ่มของห้าวิชาที่มีกลุ่มอาการทางพันธุกรรมที่หายากนั่นคือโรค Urbach – Wiethe (UWD) เราใช้การรวมกันของโครงสร้าง neuroimaging และการทำงานและสร้างความเสียหายโฟกัสที่สำคัญในระดับทวิภาคีในขณะที่ภูมิภาคย่อยอื่น amygdala . เราทดสอบสมมติฐานการแปลว่าอาสาสมัคร UWD ที่ได้รับความเสียหายจาก BLA นั้นมีความเสี่ยงต่อการแสดงออกทางสีหน้าของความกลัวซึ่งเป็นตัวชี้นำภัยคุกคามต้นแบบในมนุษย์

การบำบัดด้วยไฟฟ้าช่วยปรับเปลี่ยนปัจจัยที่ได้จากเยื่อบุผิวเม็ดสีในพลาสมาในภาวะซึมเศร้า: การศึกษาโปรตีน

การบำบัดด้วยไฟฟ้าช่วยปรับเปลี่ยนปัจจัยที่ได้จากเยื่อบุผิวเม็ดสีในพลาสมาในภาวะซึมเศร้า: การศึกษาโปรตีน

อาสาสมัคร เครื่องหมายการวินิจฉัย ประสาทวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล บทคัดย่อ การบำบัดด้วยไฟฟ้า (ECT) เป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรง แต่กลไกการออกฤทธิ์ยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างสมบูรณ์ การวิเคราะห์โปรตีนในเลือดรอบนอกอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกระดับโมเลกุลของ ECT ผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าที่สำคัญได้รับคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งของการทดลอง EFFECT-Dep (เพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาด้วยไฟฟ้าในภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรง ISRCTN23577151) พร้อมกับการควบคุมสุขภาพ จากการศึกษาระยะค้นพบพลาสมาของผู้ป่วย pre- / post-ECT ( n = 30) ได้รับการวิเคราะห์โดยใช้ความแตกต่าง 2 มิติในเจลอิเล็กโตร

Nectin-3 ปรับแต่งโครงสร้างพลาสติกของเซลล์เม็ด dentate และหน่วยความจำระยะยาว

Nectin-3 ปรับแต่งโครงสร้างพลาสติกของเซลล์เม็ด dentate และหน่วยความจำระยะยาว

อาสาสมัคร ที่ลุ่ม ฮิบโป บทคัดย่อ Nectin-3 ซึ่งเป็นโมเลกุลการยึดเกาะของเซลล์ที่อุดมไปด้วยเซลล์ประสาท hippocampal มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเครียด Nectin-3 ถูกแสดงออกโดยเซลล์เม็ดใน dentate gyrus (DG) แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่า nectin-3 ใน DG ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลาสติกของเซลล์เม็ด dentate และหน่วยความจำที่ขึ้นอยู่กับฮิบโป ในการศึกษานี้เราพบว่าระดับการแสดงออกของ DG nectin-3 ได้รับการควบคุมการพัฒนาและลดลงโดยการเปิดรับความเครียดหลังคลอดในหนูทดลอง สิ่งสำคัญที่สุดคือการลดลงของระดับ nectin-3 ในประชากรเซลล์ประสาท DG ทั้งหมดโดย adeno-related virus (AAV) เลียนแบบผลกระทบทางปั

การปรับของการยับยั้งมอเตอร์โดยการกระตุ้น subthalamic ในความผิดปกติของการครอบงำ - บังคับ

การปรับของการยับยั้งมอเตอร์โดยการกระตุ้น subthalamic ในความผิดปกติของการครอบงำ - บังคับ

อาสาสมัคร ประสาท บทคัดย่อ ความถี่สูงกระตุ้นสมองส่วนลึกของนิวเคลียส subthalamic สามารถนำมาใช้ในการรักษาความผิดปกติของการย้ำคิดย้ำทำยึกยักซึ่งเป็นวัสดุทนไฟเพื่อรักษาแบบดั้งเดิม กลไกของการกระทำของวิธีการนี้อาจขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนของลูป subcortical- เยื่อหุ้มสมองเชื่อมโยง - limbic แต่ยังคงได้รับการอธิบายอย่างเต็มที่ ที่นี่ในผู้ป่วย 12 คนเรารายงานผลของการกระตุ้นความถี่สูงของนิวเคลียสใต้ผิวหนังที่มีต่อพฤติกรรมและการตอบสนองด้วยไฟฟ้าและการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพโดยอนุมานระหว่างกระบวนการยับยั้งมอเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานสัญญาณหยุด อันดับแรกเราพบว่าผู้ป่วยตอบสนองเร็วขึ้นและมีกระบวนการยับยั้งมอเตอร์

ผลการป้องกันของ minocycline ในรูปแบบฮิตฮิตพัฒนาระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับโรคจิตเภท

ผลการป้องกันของ minocycline ในรูปแบบฮิตฮิตพัฒนาระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับโรคจิตเภท

อาสาสมัคร เภสัชวิทยาคลินิก โรคจิตเภท บทคัดย่อ การกระตุ้นภูมิคุ้มกันของมารดาสามารถเพิ่มความอ่อนแอของลูกหลานเพื่อพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันและความผิดปกติของพฤติกรรมในการตอบสนองต่อความเครียดในวัยแรกรุ่น ในการสืบพันธุ์ของมารดาที่มีภูมิคุ้มกันที่ท้าทายกระบวนการอักเสบที่เกิดจากความเครียดนำหน้าการโจมตีของผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติของพฤติกรรมหลายอย่าง ที่นี่เราสำรวจว่าการแทรกแซงต้านการอักเสบในช่วงต้นระหว่างการสัมผัสกับความเครียดที่ peripubertal อาจป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นภายหลังของพยาธิสภาพพฤติกรรมผู้ใหญ่ เราใช้รูปแบบการตีสองครั้งในสภาพแวดล้อมในหนูซึ่งการบริหารมารดาก่อนคลอดของโพลีเลียนแบบไวรัส (I: C) ทำหน้าที่เป็น

โครงสร้าง Haplotype ช่วยให้การจัดลำดับความสำคัญของเครื่องหมายทั่วไปและยีนของผู้สมัครในโรคออทิสติกสเปกตรัม

โครงสร้าง Haplotype ช่วยให้การจัดลำดับความสำคัญของเครื่องหมายทั่วไปและยีนของผู้สมัครในโรคออทิสติกสเปกตรัม

อาสาสมัคร พันธุศาสตร์โรค เครื่องหมายทางพันธุกรรม haplotypes บทคัดย่อ ออทิสซึมสเปกตรัมความผิดปกติ (ASD) เป็นสภาพของระบบประสาทที่ส่งผลให้เกิดความบกพร่องด้านพฤติกรรมสังคมและการสื่อสาร ASD มีองค์ประกอบทางพันธุกรรมที่สำคัญโดยมีความกลมกลืน 88-95% ในหมู่แฝด monozygotic ความพยายามที่จะอธิบายสาเหตุของโรค ASD นั้นได้เปิดเผยถึงความอ่อนแอหลายร้อยตำแหน่งของยีนและยีนที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามเนื่องจากธรรมชาติของสารโพลีจีนิกและความแตกต่างทางคลินิกมีเพียงไม่กี่ตัวที่แสดงถึงเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการวิเคราะห์ต่อไป ในการศึกษาปัจจุบันเราใช้โครงสร้างการเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่ตีพิมพ์ของ ASD

การรักษาสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ช่วยลดพฤติกรรมที่คล้ายกับภาวะซึมเศร้าและฟื้นฟูระบบประสาทที่ลดลงของฮิบโปแคมปัสและระดับโปรตีนของปัจจัย neurotrophic ที่ได้จากสมองในหนูที่ขาดการแสดงออกผ่านโปรโมเตอร์ IV

การรักษาสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ช่วยลดพฤติกรรมที่คล้ายกับภาวะซึมเศร้าและฟื้นฟูระบบประสาทที่ลดลงของฮิบโปแคมปัสและระดับโปรตีนของปัจจัย neurotrophic ที่ได้จากสมองในหนูที่ขาดการแสดงออกผ่านโปรโมเตอร์ IV

อาสาสมัคร neurogenesis ผู้ใหญ่ ที่ลุ่ม กลไกการเกิดโรค การบำบัดโรค บทคัดย่อ โปรโมเตอร์นิพจน์ที่ขับเคลื่อนด้วย IV ของปัจจัย neurotrophic ที่มาจากสมอง (BDNF) ซึ่งเป็นปัจจัยการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทที่สำคัญมีส่วนเกี่ยวข้องในพยาธิสรีรวิทยาของโรคซึมเศร้าที่สำคัญ ก่อนหน้านี้เราได้รายงานว่าหนูที่ขาดการแสดงออกของ BDNF ผ่านก่อการก่อการ IV (BDNF-KIV หนู) แสดงอาการที่คล้ายกับภาวะซึมเศร้า ที่นี่เราตรวจสอบว่าฟีโนไทป์เหมือนภาวะซึมเศร้าและระดับ BDNF ที่ลดลงเนื่องจากการขาดดุลของโปรโมเตอร์ IV สามารถได้รับการช่วยเหลือด้วยการรักษาสภาพแวดล้อม (EE) ซึ่งเป็นวิธีการลดความดันโลหิต สามสัปดาห์ของการรักษาด้วย EE ช่วยลด

การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประสิทธิภาพของยาแก้ปวด 23andMe: ความหมายของจังหวะ circadian และ neuroplasticity ในการตอบสนอง bupropion

การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประสิทธิภาพของยาแก้ปวด 23andMe: ความหมายของจังหวะ circadian และ neuroplasticity ในการตอบสนอง bupropion

อาสาสมัคร pharmacogenomics เครื่องหมายทำนาย บทคัดย่อ ความบกพร่องทางพันธุกรรมอาจนำไปสู่ความแตกต่างในความต้านทานการรักษาเฉพาะยาเสพติดระดับเฉพาะหรือซึมเศร้ากว้าง การศึกษาทางคลินิกกับข้อมูลทางพันธุกรรมมักจะถูก จำกัด ในขนาดตัวอย่าง การตอบสนองของยาที่ได้จากรายงานด้วยตนเองอาจเสนอวิธีการทางเลือกเพื่อดำเนินการศึกษาด้วยขนาดตัวอย่างที่ใหญ่กว่ามาก การใช้ข้อมูลฟีโนไทป์ที่รวบรวมจากการสำรวจความคิดเห็น '232' และประสิทธิภาพของผลข้างเคียง 'และข้อมูลจีโนไทป์จากผู้เข้าร่วมการวิจัยของ 23andMe เราได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของจีโนมกว้าง (GWAS) ในวิชาของบรรพบุรุษยุโรปโดยใช้ฟีโนไทป์สี่กลุ่ม ภาวะซึมเศร้าที่ดื

การทำโปรไฟล์แบบ Epigenomic ของผู้ชายที่สัมผัสกับความเครียดในช่วงต้นของวัยเผยให้เห็นความแตกต่างของ DNA methylation โดยสัมพันธ์กับสภาพจิตใจในปัจจุบัน

การทำโปรไฟล์แบบ Epigenomic ของผู้ชายที่สัมผัสกับความเครียดในช่วงต้นของวัยเผยให้เห็นความแตกต่างของ DNA methylation โดยสัมพันธ์กับสภาพจิตใจในปัจจุบัน

อาสาสมัคร DNA methylation ความผิดปกติทางจิตเวช ความเครียดและความยืดหยุ่น บทคัดย่อ ความเครียดในช่วงต้นของชีวิต (ELS) เป็นที่ทราบกันว่ามีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรค neuropsychiatric และ cardiometabolic ในภายหลัง หนึ่งในกลไกที่มีศักยภาพในการสนับสนุนเรื่องนี้คือผ่านผลกระทบต่อ epigenome โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงใน DNA methylation การใช้กลุ่มคนที่มีฟีโนไทป์อย่างดีจาก 83 คนจากการศึกษาการเกิดของกลุ่มคนที่เฮลซิงกิซึ่งมีประสบการณ์ ELS ในรูปแบบของการแยกตัวจากพ่อแม่ของพวกเขาในช่วงวัยเด็กและกลุ่มที่มีการควบคุม 83 คู่ที่ตรงกัน เลือด. เราไม่พบความแตกต่างใน DNA methylation ระหว่างผู้ชายที

การศึกษา methylation ทั่วทั้งจีโนมเรื่องภาวะซึมเศร้า: เมทิลเมทาเลชั่นและเมทิลเลชั่นแปรผันในแฝดแฝด

การศึกษา methylation ทั่วทั้งจีโนมเรื่องภาวะซึมเศร้า: เมทิลเมทาเลชั่นและเมทิลเลชั่นแปรผันในแฝดแฝด

อาสาสมัคร พันธุศาสตร์ บทคัดย่อ โรคซึมเศร้าได้รับอิทธิพลอย่างมากจากปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคสิ่งแวดล้อมซึ่งบางคนเชื่อว่าจะออกแรงความเครียดในการทำงานของสมองของมนุษย์ผ่านการดัดแปลง epigenetic การศึกษา methylomic-wide methylomic ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าได้แนะนำว่า, พร้อมกับ DNA methylation ที่แตกต่างกัน, คู่แฝดที่ได้รับผลกระทบของคู่ monozygotic (MZ) ได้เพิ่มความแปรปรวนของ DNA methylation, อาจเป็นไปตามทฤษฎีของ stochasticity epigenetic อย่างไรก็ตามรากทางชีวภาพที่มีศักยภาพของความแปรปรวนนี้ยังไม่ได้สำรวจส่วนใหญ่ การศึกษาในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่าความแตกต่างของ DNA methylation ภายในคู่แ